2012. december 11., kedd

Nagy Márta: Szakrális prostitúció: paráználkodás vallási célból

Szent szajhák

Számos szentélyben éltek olyan papnők, akiknek az volt a feladatuk, hogy a híveket szó szerint isteni kéjben részesítsék. Őket az istennő megtestesülésének tartották - az aktus alatt legalábbis -, és az együttlét afféle termékenységi rítus volt, ami a fizetővendéget isteni állapotba emelte. Úgy hitték, hogy a papnővel való szeretkezés pozitívan hat a gazdálkodásra, gazdagabb lesz tőle a termés és jobban szaporodnak az állatok is.
Megoszlik a történészek véleménye arról, hogy együttlét alatt pontosan mit is kell értenünk. Vannak, akik úgy vélik, hogy csak szimbolikus aktus történt, mások viszont meg vannak győződve arról, hogy ezeket a szentélyeket nyugodtan tekinthetjük bordélyoknak, ahol a szexé volt a főszerep, még ha szakrális keretet is adtak neki. Az igazság minden bizonnyal valahol középen lehet: a papnők szeretkeztek a hívekkel, ám a vad orgiák színhelyei nem ezek a templomok voltak.

Forrás: Thinkstock


Istár, a szexistennő

A mezopotámiai mitológiában Istár a testi szerelem, a termékenység és a háború istennője. Maga a nőiség, a csábítás és az érzékiség, így nem meglepő, hogy az ő kultuszához kapcsolódott a legintenzívebb szexualitás. A papnőkre alkalmazott legkorábbi ismert, akkád kifejezés értelme leginkább szent szajhaként fordítható, de gyakran nevezték így magát az istennőt is, ami akkoriban nem hordozott semmiféle pejoratív jelentést. Hogy mennyire intenzív volt az Istár-kultuszhoz kapcsolódó szexualitás, azt jól példázza, hogy Mezopotámia városállamainak uralkodói évente egyszer szent nászban egyesültek Istár papnőjével, hogy ilyen módon biztosítsák a termékenységet és a békét a városokban. Ez az isteni élmény azonban nem kizárólag az uralkodók privilégiuma volt, hiszen a templomban bárki meglátogathatta a papnőket, feltéve, ha meg tudta fizetni szolgálataikat.

Aphrodité, a szent nemiség

A görög Aphrodité sokban hasonlít Istárhoz, sok vallástörténész egyenesen a mezopotámiai istennő tiszteletére vezeti vissza az Aphrodité-kultuszt. Ebből már sejthető, hogy a görög szentélyek mindennapjait sem a szűziesség jellemezte. Az Aphrodité-kultuszra úgy tekintettek a hívek, mint a gyönyör ünnepére, és a testi örömök minél intenzívebb élvezetével fejezték ki az istennő iránti tiszteletüket. Ebben a szellemben tevékenykedtek papnői, a hierodulék is, akik zömmel rabszolgák voltak, illetve a papnők lányai közül kerültek ki. A leghíresebb Aphrodité-szentélyek Korinthoszban és Szicíliában működtek. Az i. e. 6-7. században a korinthoszi szentélyben mintegy ezer papnő emelte isteni magasságokba az arra sóvárgó híveket. Szükség is volt ilyen mértékű humán erőforrásra, hiszen Korinthosz ekkor a jómód, a fényűzés és a testi örömök központja volt, így nem meglepő, hogy a lakosok igen hitbuzgónak bizonyultak. Tovább élénkítette a vallási életet a kor két jelentős kikötője, Kenkrea és Lekhaion, amik szintén az Aphrodité-szentély közelében voltak, és az itt megforduló hajósok is elkötelezett hívei voltak az istennőnek.
Forrás: Thinkstock


Dévadászik, a mennyei kurtizánok

Természetesen a Káma Szútra hazájában, Indiában sem ismeretlen a szakrális prostitúció fogalma. A dévadászik az apszarák földi megfelelői, akik Indrát mulattatják. Az apszarák személyesítik meg a folyókat, és úgy tartják, hogy a dévadászik szexuális aktivitása idézi elő az életadó esőket, épp ezért nem éltek visszafogott életet, vallási ceremónia keretében adták át magukat a híveknek. Már a 11-12. századi Indiában szokássá vált, hogy a családok a lányokat a templomnak ajánlották fel, de az sem volt ritka, hogy maguk a dévadászik fogadták magukhoz őket, sőt az is előfordul, hogy idősebb nők, elsősorban özvegyek jelentkeztek templomi szolgálatra. A mennyei kurtizánoknak nemcsak az eső biztosítása a feladatuk, hanem a szakrális templomi tánc is, amit templomba lépésük pillanatától oktattak nekik. Elsősorban tehát nem prostituáltak voltak, hanem művészek és szerzetesek, akiknek az is a feladata volt, hogy szeretkezzenek a hívekkel. A gyarmatosítás előtt virágzott a szakrális prostitúció, egyetlen templomban akár négyszáz dévadászi is élhetett, az európaiak megjelenésével azonban egyre inkább visszaszorult ez a tevékenység, hiszen finoman szólva is ütközött a keresztény erkölccsel. 1947-ben Madrász államban jóváhagyták az első dévadászi-ellenes törvényt, amivel bűncselekménynek minősítették a dévadászik felajánlását a templomnak, így lassan megszűnt ez a tevékenység. Sok mennyei kurtizán kénytelen volt közönséges prostitúcióra adni a fejét, miután ellehetetlenítették a hagyományos kereteket.
Forrás: Thinkstock


Hitbuzgó amatőrök

Egyes forrásokból arra lehet következtetni, hogy nemcsak a hivatásos papnők kéjelegtek a szentélyekben, hanem minden asszonyt köteleztek rá, hogy legalább egyszer ilyen módon is hódoljon az istennőnek. Hérodotosz például arról tudósít, hogy életében egyszer minden babiloni asszony köteles Istár templomába vonulni és ott egy aktus erejéig az istennő földi megtestesüléseként szolgálni - mindezt természetesen jó pénzért, amit dolga végeztével egy oltárra helyez. A derék görög történetíró azt is megjegyzi, hogy a dekoratív asszonyok hamar teljesítették hitbéli kötelességüket, a kevésbé vonzóak azonban akár évekig is élvezték a templom vendégszeretetét. Ugyanez a hír járta a Melitta-kultusz híveiről is, sőt róluk azt tartották, hogy a nők nem mehetnek férjhez addig, míg az istennő temploma előtt áruba bocsátott testük vevőre nem talál.

http://m.origo.hu/life/szeress/20121211-szex-szerelem-parkapcsolat-szakralis-prostitucio-paraznalkodas-vallasi-celbol.html

2012. december 7., péntek

"Szeretetem az üres leveleiteket, ahol van feladó; szeretetem ha valaki felhív, s mikor beleszólók leteszi. "

Úgy érkezzetek meg mesteremberek hozzám,
Ahogyan eddig személyesen menyasszonykám,
.............................................................................
..............................................................................

(ezt akkor írtam amikor már mindenből nagyon elegem volt, leginkább az ostoba kifogásaitokból)

2012. december 7. péntek hajnalban abban a hiszemben, hogy most már hozzámengedik a jegyesegyetlenemet, balról egy hang azt mondotta röviden ne számíts rá, de azért készülj!  Kaposvárra kellett volna mennem, de  küldtek helyettem mást, csak hogy már  végre pontot tegyünk erre!!!

Előzmények pár napja tudom, ha 2012. december 7-17 között nem érkezik meg, akkor jön valami olyan számára ami talán megérteti vele, hol-mit tettek úgy ellenünk, hogyha egymásra figyeltünk volna és a mennyei segítségeket igénybe vettük volna, akkor nem ez lehetne a felállás!

További előzményként talán meg lehetne említeni mennyi kárt okozott tudatlansága által ránk zúdított áradat, de még a kárt sem képesek kifizetni, helyre sem képesek állítani, Én pedig meglepetéssel állok a KÉZILABDA TÁRSADALOM erkölcstelen személyei felé, olyan meglepetéssel amit nem tesznek el szárazon. Ez nem olyan, hogy a TABU megszegőinek erkölcse egyenlő a nullával, ez még nem is olyan hogy felelősségre vonják helyettem, ez valami olyan ami után aki sporttal kerül kapcsolatba az számomra soha nem lesz ember, ha a TABUt nem tartja be, azaz orgiákra jár. Így szurkoljatok azoknak akik, minden pillanatban hátatokba szúrja a tőrt, de úgy hogy azért megmaradj még élve, mert akkor kit manipulálhatnak általuk....

2012. október 6., szombat

"Senkit sem lehet jobbá verni, csak jobbá szeretni lehet."

Bármilyen problémád is van az életedben, kérd, hogy az Isten akarata teljesedjen ki a bajodra, vagy bajaidra. Lásd Boldogság Videó.
bcs_kp
"Senkit sem lehet jobbá verni, csak jobbá szeretni lehet."

"Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat!
Vágysz dicséretre? Dicsérj meg másokat...!
Vágysz kedvességre? Légy kedves!"

"Ha fiatal párok megkeresnek mert problémáik vannak egymással... megkérdezem tőlük;

Mit hoztok ki egymásból? Mert a jóság, irgalom, türelem, gyengédség mind áldott napfény bennetek virágot hozhat.
De a kegyetlen ítélkezés, vádaskodás, harag, gyűlölet és türelmetlenség környezetetekben mint jégeső mindent letarol.
Mindhez ketten kelletek. Nektek kell meghoznotok a döntést melyiket valósítjátok meg."

"Egyszer megkeresett egy férfi, hogy beszélni szeretne velem, dühös, csak úgy árad belőle a panasz, szidja a feleségét! Hallgatom türelmesen, ismerem őket, sajnos tudom, hogy sok mindenben igaza van! Miután kiöntötte a lelkét, nekem kellene megszólalnom.
Nézd, - mondom szelíden - egy útkereszteződéshez értél, neked most döntened kell! Választanod kell az igazad és az asszonyka között. Mindkettő nem lehet a tiéd! Döntened kell tudatosan! Én helyetted az asszonyt választanám! Tudod, húsvét hajnalán Jézusnak is választania kellett a duzzogás, a Péterrel és társaival való szakítás, az igaza és az apostolai között! Ő tüzet rakott, halat sütött a galileai tenger partján, a társai mellett döntött és csak annyit kérdezett Pétertől: "szeretsz-e engem?"
Igen, választanod kell az igazad és a feleséged között, és én helyetted nem a sértett férfiúi büszkeségemet, a magányos duzzogást választanám, hanem az asszonykát. A fene nagy igazaddal te és gyerekeid magányosok lesztek! Az igazad nem tud főzni, inget vasalni, még egy puszit sem tud adni.... Tudod, én helyetted vennék egy csokor virágot az asszonynak és megkérdezném szelíden, jósággal: drágám szeretsz-e te engem?

Az asszonynak úgy kellene a férjére néznie, mint a világ legnagyszerűbb emberére – mert akkor az az ember, a férj a világ legnagyszerűbb édesapja lesz.
És tudjon úgy nézni a férj az ő feleségére, mint a világ legcsodálatosabb asszonyára – mert akkor az asszony kivirágzik, szárnyai nőnek, és lehozza a csillagokat az égről a családjáért.

Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket. Légy nagylelkű! Ajándékozd meg őt a kiengesztelődés örömével, ne légy kufár, ne várd meg, hogy igazával vásárolja meg tőled a te szeretetedet!"

Szeretettel, Csaba testvér

2012. október 4., csütörtök

Mikor már késő rádöbbenni...

Amikor aznap este hazaértem, a feleségem felszolgálta a vacsorát, megfogtam a kezét és azt mondtam, "Szeretnék valamit elmondani". Ő leült és csendben evett. Megint láttam a fájdalmat a szemében. Hirtelen nem tudtam, hogyan nyissam ki a számat. De muszáj volt vele tudatnom, min gondolkodtam. El akarok válni. Hoztam fel a témát nyugodtan. Nem tűnt idegesnek a szavaim hatására, helyette inkább lágyan megkérdezte, miért? Kikerültem a kérdést. Ez feldühítette.
Félredobta az evőpálcikákat és rám üvöltött, te nem vagy igazi férfi! Azon az éjjelen nem beszéltünk egymással. Ő sírdogált. Tudtam, hogy rá akar jönni, mi történt a házasságunkkal. De nem igazán tudnék neki kielégítő választ adni, én már Janet szeretem, nem őt.
Nem vagyok már szerelmes belé. Csak sajnáltam! Mély bűntudattal, felvázoltam egy válási szerződést, amiben az állt, hogy megtarthatja a házat, a kocsit, és a cégem 30 %-át. Rápillantott, majd darabokra tépte. A nő, aki 10 évet töltött velem az életéből, idegenné vált számomra. Sajnáltam, hogy elvesztegette az idejét, forrásait, energiáját, de nem tudtam visszavonni, amit mondtam, hogy én már Janet szeretem. Végre hangosan sírt előttem, ami pontosan az volt, amire számítottam. Hogy sírni láttam egyfajta megkönnyebbülést jelentett számomra. A válás ötlete, ami már hetek óta kínzott, szilárdabbnak és tisztábbnak tűnt most.
Másnap nagyon későn értem haza és láttam, hogy valamit ír az asztalnál. Nem vacsoráztam, hanem egyenesen aludni mentem és nagyon gyorsan elaludtam, mert fáradt voltam a Jane-nel töltött eseménydús nap után.
Amikor felébredtem, még mindig ott ült az asztalnál és írt. Nem érdekelt, úgyhogy megfordultam és aludtam tovább. Reggel megmutatta a válási feltételeit: semmit nem akar tőlem, hanem 1 hónap felmondási időt kér a válás előtt. Azt kérte, hogy ez alatt a hónap alatt, mindketten tegyünk úgy, mintha normális életet élnénk, amennyire lehetséges. Az indokai egyszerűek voltak: a fiunknak 1 hónapon belül lesz a vizsgája és nem akarja összezavarni a tönkrement házasságunkkal. Ez számomra elfogadható volt. De volt még valami, megkért, hogy idézzem fel, ahogy az esküvőnk napján a karjaimban bevittem a hálószobába. Arra kért, hogy ez alatt az egy hónap alatt, minden nap, reggelente a karjaimban vigyem ki a hálószobából az ajtó elé. Azt gondoltam, kezd megőrülni. Csak azért, hogy az utolsó napokat elviselhetővé tegyem, beleegyeztem a furcsa kérésébe.
Elmondtam Jane-nek a feleségem válási feltételeit. Ő hangosan nevetett és azt gondolta ez abszurdum. Nem számít milyen trükköt alkalmaz, szembe kell néznie a válással, jegyezte meg gúnyosan. Semmiféle testi kapcsolatom nem volt a feleségemmel, mióta bejelentettem, hogy el akarok válni. Úgyhogy amikor az első nap kivittem, mindketten olyan sutának tűntünk. A fiunk tapsolt mögöttünk, apu a karjaiban tartja anyut. A szavai fájdalmat okoztak nekem. A hálószobából a nappaliba, majd az ajtóhoz, több, mint 10 métert sétáltam vele a karjaimban. Ő becsukta a szemét, és gyengéden azt mondta, ne mondj semmit a fiunknak a válásról. Én bólintottam, kissé dühös voltam. Letettem az ajtón kívül. Ő elment a buszhoz, ami a munkába viszi. Én egyedül vezettem az irodáig. A második napon mindketten lazábbak voltunk. Ő nekidőlt a mellkasomnak.
Éreztem a blúzának illatát. Rájöttem, hogy hosszú ideje nem néztem meg alaposan ezt a nőt. Rájöttem, hogy nem fiatal már. Halvány ráncok voltak az arcán, a haja őszült! A házasságunk komoly áldozatot követelt tőle. Egy percig azon gondolkodtam, mit tettem vele. A negyedik napon, amikor felemeltem, úgy éreztem, hogy visszatért egyfajta meghittség. Ez az a nő, aki 10 évet adott nekem az életéből. Az ötödik és hatodik napon, úgy éreztem a meghittség érzése megint erősödött. Jane-nek nem beszéltem erről. Egyre könnyebbé vált a karjaimban vinni, ahogy telt a hónap. Talán a mindennapos edzések megerősítettek. Egy reggelen válogatott mit vegyen fel. Felpróbált jó pár ruhát, de nem talált egyet sem, ami ráillett volna. Majd sóhajtott, minden ruhám kinyúlt. Hirtelen rájöttem, hogy milyen vékony lett, ez volt az oka, hogy egyre könnyebben tudtam őt vinni.
Hirtelen megértettem ... óriási fájdalmat és keserűséget halmozott fel a szívében. Öntudatlanul nyúltam feléje és megérintettem a fejét. A fiunk ebben a pillanatban lépett be és azt mondta, Apu itt az idő, hogy kividd anyut. Számára, hogy látta az apját karjaiban kivinni az anyját, élete fontos részévé vált. A feleségem jelezte a fiúnknak, hogy jöjjön közelebb és szorosan megölelte. Én elfordítottam az arcom, mert féltem, hogy az utolsó pillanatban meggondolom magam. Ezután a karjaimban tartottam, kisétáltam a hálószobából, keresztül a nappalin, az előszobába. A karjai lágyan és természetesen pihentek a nyakam körül. Szorosan fogtam őt, pont olyan volt, mint az esküvőnk napján. De a sokkal könnyebb súlya elszomorított. Az utolsó napon, mikor a karjaimban tartottam, alig tudtam megtenni a lépéseket. A fiunk elment az iskolába. Szorosan tartottam őt és azt mondtam neki, nem is vettem észre, hogy az életünkből hiányzott a meghittség, az intimitás.
Elvezettem az irodáig ... gyorsan kipattantam a kocsiból, anélkül hogy az ajtókat lezártam volna. Attól féltem, ha bármennyit is késlekedek, meggondolom magamat. Felsétáltam az emeletre. Jane kinyitotta az ajtót és
azt mondtam neki, Sajnálom Jane, nem akarok elválni. Csodálkozva rám nézett, és megérintette a homlokomat. Lázas vagy? Kérdezte. Elvettem a kezét a fejemről, Sajnálom Jane, ahogy mondtam, nem válok el. A házasságom talán azért volt unalmas, mert nem értékeltük életünk apró részleteit, nem azért mert már nem szerettük egymást. Rájöttem, hogy attól kezdve, hogy az esküvőnk napján karjaimban vittem haza, egészen addig kellene a karjaimban tartani, míg a halál el nem választ minket. Jane hirtelen magához tért. Hangosan felpofozott, majd bevágta az ajtót és zokogásban tört ki. Lesétáltam a földszintre és elhajtottam.
Az útba eső virágboltban rendeltem egy csokor virágot a feleségemnek. Az eladólány kérdezte, mit írjon a kártyára. Mosolyogtam és azt írtam, Minden reggel a karjaimban viszlek ki, míg a halál el nem választ.
Azon az estén mikor hazaértem, virág a kezemben, arcomon mosoly, felrohantam az emeletre, azért, hogy a feleségemet az ágyban találjam - holtan. A feleségem hónapokig harcolt a RÁKkal és én annyira el voltam foglalva Jane-nel, hogy észre sem vettem. Tudta, hogy hamarosan meg fog halni és meg akart menteni bármiféle negatív reakciótól a fiunk részéről, ha végig visszük a válást. Legalább a fiunk szemében én egy szerető férj vagyok. Életetek apró részletei amik igazán számítanak egy kapcsolatban. Nem a ház, nem a kocsi, tulajdon, pénz a bankban. Ezek csak előmozdítják a boldogságot, de önmagukban nem adhatnak boldogságot. Szóval találj időt, hogy a házastársad barátja légy és tegyétek meg azokat az apró dolgokat egymásért, amik meghittséget, intimitást eredményeznek. Legyen valóban boldog házasságotok!
Ha nem osztod ezt meg másokkal, semmi sem történik veled.
Ha megteszed, talán megmentesz egy házasságot.
Az életben a legtöbb kudarcot olyan emberek szenvedik el, akik nem ismerik
fel, milyen közel is voltak a sikerhez, mikor feladták.

2012. szeptember 24., hétfő

Fogolykiváltó Boldogasszony után


Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
 Aki zarándokol, célra talál.
 Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.
http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)
http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
http://aszerda.mlap.hu (Délvidék)
http://akedd.mlap.hu (Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld)
http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
http://ahetfo.mlap.hu (Felvidék-kárpátalja)
http://www.andre.atw.hu (Gyökereink)
http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (JEGYESEGYETLENEM)
http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
http://acsutortok.mlap.hu (Őrvidék-gyepüvidék)
http://andre.naplom.info (Szabadkereskedelmi övezetek)
http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)

Sürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos lelkeket, hogy megtérhessenek.

http://a-k-v.blogspot.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul)
http://www.andre.eoldal.hu (Áttekintő irodalmi jelleggel)
http://segitok.blogspot.com (Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások)
http://akv0.blogspot.com (Frissülés)
http://uzene.blogspot.com (Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen)
http://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
http://fenykereszt.blogspot.com (Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete)
http://www.andre.sokoldal.hu (Jogok, parancsolatok, utak)
http://andrelowoa.blogspot.com (Legendák, mesék, mondák)
http://andre.hupont.hu (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)
http://lowoa.blogspot.com (Meglepetés)
http://andre-lowoa.blogspot.com (Olvasó gondolkodó)
http://andre.neobase.hu ; http://andre.glap.hu ( Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)
http://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
http://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
http://lowoa-andre.blogspot.com (Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek)
http://uzenete.blogspot.com ; http://uzenek.blogspot.com (Üzenet)(6572)„Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”
http://akv.naplom.com (Andre Kriszta Végérvényesen) (5655)
http://andre.naplom.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul) (4508)
http://uzen.naplom.com (Botschaft) (8811)
http://csutortok.naplom.com (Csütörtökön szentségi áhítattal …)(7723)
http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)
http://hetfo.naplom.com (Hétfőn havi pótlék …)(7720)
http://kedd.naplom.com (Kedden heti plussz..)(7721)
http://andre.ewk.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)
http://andre.csapata.hu (Meglepetés)
http://uze.naplom.com (Message) (8810)
http://uzene.naplom.com (Messaggio) (8812)
http://akv.blogol.hu (Misztikai barangolás)
http://nk.naplom.com (Ne írj, ne hívj, ne szólj addig míg vissza nem térsz az útra!)
http://pentek.naplom.com (Pénteken keresztre tekintvén …/20120109-20120327/)(19770422)(7724)
http://segitok.naplom.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://andre.bloglap.hu (Segítség annak, aki megértheti)
http://andre.blogol.hu (Szemezgető – Andre Kriszta Végérvényesen)
http://szerda.naplom.com (Szerdán elmélkedve gondolkodván…)(7722)
http://szombat.naplom.com (Szombaton csendben hallgatván…/20111119-20120325/)(19780916)(7725)
http://karen.naplom.com (Üldözöm a bűnt) (?)
http://uzenet.ingyenblog.hu ; http://uzenet.naplom.com (Üzenet)(6572)
http://uz.naplom.com (Üzzed el a Sötétséget!) (8809)
http://vasarnap.naplom.com (Vasárnapon szívbeli örömmel…)(7726)

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

http://andre.weboldala.net (Andre Lowoa)
http://akv2.wordpress.com ; http://lowoa37.wordpress.com (“Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.”)
http://akv1.wordpress.com  (Gondolkodtató melankólia)
http://andre.c8.hu ; http://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)
http://akv0.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)
akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://lowoa3.wordpress.com (Szóljatok, ha valami nem tiszta! )
http://lowoa3721.wordpress.com (Titkok, amelyre ideje hogy fény derüljön)
http://uzenet.wordpress.com  (Üzenet)(6572)2012. szeptember 17., hétfő

KERÜLD A PSZICHOPATÁT!

Az amerikai pszichiáter Robert D. Hare által kidolgozott Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) a leghasználtabb diagnosztikai eszköz a pszichopátia (szaknyelven "disszociális személyiségzavar") megállapítására. Ez az értékelő skála lényegében a következő 14 pszichológiai/viselkedési pontból áll:
1. Felületesség. Rábeszélőképesség. Felületes báj.
2. Felsőbbrendűségi érzés.
3. Gyakori hazudozás. Fortélyosság. Ravaszság. Manipuláció.
4. Megbánás- és bűntudat hiány.
5. Sekélyes (rövid és öncélú) érzelmek.
6. Érzéketlenség. Empátia hiány.
7. Felelőtlenség, felelősségvállalás hiány. Rendszeresen másokat okol, ha valami nem sikerül neki.
8. Ingerekre való igény. Lobbanékonyság. Nem tűri a frusztrációt. Hajlam az unalomra.
9. Élősködő életvitel.
10. Gyenge viselkedési gátlás.
11. Reális hosszú távú életcélok hiánya.
12. Lobbanékonyság.
13. Fiatalkori bűnözés. Korai viselkedési problémák.
14. Szabálytalan, válogatás nélküli szexuális élet. Számos és rövid házastársi kapcsolatok.

Ha olyan férfivel vagy (sokkal ritkábban) nővel találkozol akiben felismered e jellemzőket, kerüld el őt nagy ívben. Soha ne bízd rá az életedet, ne házasodj össze vele, ne bízd rá a pénzedet... és persze ne szavazz rá.

A szakértők szerint, a nyugati világ lakosság legalább 2-3 százaléka pszichopata és ennek a túlnyomó része férfi. A pszichopata IQ-ja gyakran átlag feletti, de lehet átlag alatti is. Szerencsére, viszonylag ritkán gyilkolnak, különösen ha magas IQ-val rendelkeznek, de gyakran olyan személyiségvonások is jellemzik őket, mint a szadizmus, mazochizmus, paranoia, homosexualitás, pedofília vagy más szexuális perverzitások. Állitólag, különösen fertőzöttek a politikai, jogi, orvosi, rendvédelmi és katonai szakmák, valamint a nagy vállalatok -különösen bankok és egyéb pénzintézetek- vezető körei. A pszichopaták különösen kedvelik a kariereket, amelyek jelentős személyes hatalommal járnak és mivel ravaszok és manipulatívek, gyakran be is férkőznek ilyen hatalmi pozíciókba. Ráadásul, általában ösztönösen felismerik egymást és "létráznak" egymásnak, hogy minél kevesebb nem-pszichopata kerüljön körülöttük hatalmi pozícióba, aki esetleg felismerheti igazi jellemüket és önvédelemből igyekezne lerázni őket a hatalmi létráról.

Szóval, ismerd fel a pszichopatát mielőtt a célkeresztjébe kerülnél.

2012. augusztus 3., péntek

Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
 Aki zarándokol, célra talál.
 Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.


http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)
http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
http://aszerda.mlap.hu (Délvidék)
http://akedd.mlap.hu (Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld)
http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
http://ahetfo.mlap.hu (Felvidék-kárpátalja)
http://www.andre.atw.hu (Gyökereink)
http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
 www.iwiw.hu/akv0 (INFO)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (JEGYESEGYETLENEM)
http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
http://acsutortok.mlap.hu (Őrvidék-gyepüvidék)
http://andre.naplom.info (Szabadkereskedelmi övezetek)
http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)
„Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”

http://akv.naplom.com (Andre Kriszta Végérvényesen) (5655)
http://andre.naplom.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul) (4508)
http://uzen.naplom.com (Botschaft) (8811)
http://csutortok.naplom.com (Csütörtökön szentségi áhítattal ...)(7723)
http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)
http://hetfo.naplom.com (Hétfőn havi pótlék ...)(7720)
http://kedd.naplom.com (Kedden heti plussz..)(7721)
http://andre.ewk.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)
http://andre.dtsh.hu (Hírek és programok)
http://andre.csapata.hu (Meglepetés)
http://uze.naplom.com (Message) (8810)
http://uzene.naplom.com (Messaggio) (8812)
http://akv.blogol.hu (Misztikai barangolás)
http://nk.naplom.com (Ne írj, ne hívj, ne szólj addig míg vissza nem térsz az útra!)
http://pentek.naplom.com (Pénteken keresztre tekintvén .../20120109-20120327/)(19770422)(7724)
http://segitok.naplom.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://andre.bloglap.hu (Segítség annak, aki megértheti)
http://andre.blogol.hu (Szemezgető - Andre Kriszta Végérvényesen)
http://szerda.naplom.com (Szerdán elmélkedve gondolkodván...)(7722)
http://szombat.naplom.com (Szombaton csendben hallgatván.../20111119-20120325/)(19780916)(7725)
http://karen.naplom.com (Üldözöm a bűnt) (?)
http://uzenet.naplom.com (Üzenet)(6572)
http://uz.naplom.com (Üzzed el a Sötétséget!) (8809)
http://vasarnap.naplom.com (Vasárnapon szívbeli örömmel...)(7726)Sürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos lelkeket, hogy megtérhessenek.http://a-k-v.blogspot.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul)
http://www.andre.eoldal.hu (Áttekintő irodalmi jelleggel)
http://segitok.blogspot.com (Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások)
http://akv0.blogspot.com (Frissülés)
http://andre-lowoa.blogspot.com (Gondolkodtató melankólia)
http://uzene.blogspot.com (Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen)
http://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
http://fenykereszt.blogspot.com (Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete)
http://www.andre.sokoldal.hu (Jogok, parancsolatok, utak)
http://andrelowoa.blogspot.com (Legendák, mesék, mondák)
http://andre.hupont.hu (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)
http://lowoa.blogspot.com (Meglepetés)
http://andre-lowoa.blogspot.com (Olvasó gondolkodó)
http://andre.neobase.hu ; http://andre.glap.hu ( Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)
http://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
http://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
http://lowoa-andre.blogspot.com (Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek)
http://uzenete.blogspot.com ; http://uzenek.blogspot.com (Üzenet)(6572)

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”http://andre.weboldala.net (Andre Lowoa)
http://akv2.wordpress.com ; http://lowoa37.wordpress.com ("Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.")
http://akv1.wordpress.com  (Gondolkodtató melankólia)
http://andre.c8.hu ; http://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)
http://akv0.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)
http://akv.blog.xfree.hu; akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://lowoa3.wordpress.com (Szóljatok, ha valami nem tiszta! )
http://andre.weblap.net ; http://andre.ingyenblog.hu ;
http://lowoa3721.wordpress.com (Titkok, amelyre ideje hogy fény derüljön)
http://uzenet.wordpress.com  (Üzenet)(6572)

2012. június 27., szerda

A szívem megszakad, de ki kell írnom számodra, 20 napod van arra, hogy megérkezzél jegyesegyetlenem, s 10 napod, hogy életjelet adjál a következő módok formájában, amellyel késleltetésre lehet okod... - Ha telefonon értesítesz, 3 napot ajándékba kapsz, ha azt küldöd ami ilyen esetekben lehet küldeni... - Ha elektronikus levélben írván, úgy hogy meg is érkezzen 2 nap ajándékba, mivel késhetsz, ha ott folytatod ahol kellene folytatódnia... - S ha újból, bármiféleképpen saját magadat munkatársaim előtt megtagadod, s nem javítod ki 22 órán belül 4 nap elvéve, s addig folytatjuk, mégha megszakad szívünk, amíg nem jössz rá Érdekes?.


Mon cœur est
brisé, mais vous avez besoin de vous écrire, 20 jours sont d'arriverjegyesegyetlenem, une journée de 10 pour me donner signe de vie sous la forme d'une des manières suivantes, qui peuvent être une raison pour retarder ... - Si vous faites un appel téléphonique d'environ 3 jours, vous aurez un cadeau si vous l'envoyer dans de tels caspeuvent être envoyés ... - Si le courrier électronique est écrite de sorte qu'il peut arriver en deux jours, un cadeau, être en retard parce que si vous allez là où ils devraient aller sur ...- Et quand à nouveau, de quelque façon que vous reniera devant mes collègues, et ne corrige pas moins de 4 jours, 22 heures emmené, et se poursuivra, même si nos cœurs sont brisés, tout en intéressant ne vous en sortir?.
Mi corazón está roto, pero que necesita de dirigirme a usted, son 20 días para llegar jegyesegyetlenem, un día 10-que me diera alguna señal de vida en la forma de las siguientes formas, que pueden ser motivo para retrasar ... - Si usted hace una llamada telefónica alrededor de 3 días obtendrá un regalo si usted envía que en tales casos se pueden enviar ... - Si el correo electrónico se escriben de forma que se puede llegar en dos días, un regalo, ya sea tarde, porque si usted va donde debe ir en ... - Y cuando una vez más, de ninguna manera niega a sí mismo delante de mis compañeros de trabajo, y no lo corrige dentro de 4 días, 22 horas quitado, y continuará, incluso si nuestros corazones están rotos, si bien es interesante no te sale?.

Segítséged ott van előtted, amikor letellik, az azt jelenti nem vagy képes elfogadni megbocsátásom, így azok közül akik mellettünk állnak, azok közül a legalázatosabbat, legengedelmesebbet választhatom, ha megadatik nékem, s persze ha nem ébredsz fel Érdekes...

2012. június 5., kedd

2012. június elején történt események miatt...


Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
 Aki zarándokol, célra talál.
 Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.


http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)
http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
http://aszerda.mlap.hu (Délvidék)
http://akedd.mlap.hu (Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld)
http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
http://ahetfo.mlap.hu (Felvidék-kárpátalja)
http://www.andre.atw.hu (Gyökereink)
http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
 www.iwiw.hu/akv0 (INFO)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (JEGYESEGYETLENEM)
http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
http://acsutortok.mlap.hu (Őrvidék-gyepüvidék)
http://andre.naplom.info (Szabadkereskedelmi övezetek)
http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)
„Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”

http://akv.naplom.com (Andre Kriszta Végérvényesen) (5655)
http://andre.naplom.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul) (4508)
http://uzen.naplom.com (Botschaft) (8811)
http://csutortok.naplom.com (Csütörtökön szentségi áhítattal ...)(7723)
http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)
http://hetfo.naplom.com (Hétfőn havi pótlék ...)(7720)
http://kedd.naplom.com (Kedden heti plussz..)(7721)
http://andre.webcime.hu ; http://andre.ewk.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)
http://andre.dtsh.hu (Hírek és programok)
http://andre.csapata.hu (Meglepetés)
http://uze.naplom.com (Message) (8810)
http://uzene.naplom.com (Messaggio) (8812)
http://akv.blogol.hu (Misztikai barangolás)
http://nk.naplom.com (Ne írj, ne hívj, ne szólj addig míg vissza nem térsz az útra!)
http://pentek.naplom.com (Pénteken keresztre tekintvén ...)(7724)
http://segitok.naplom.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://andre.bloglap.hu (Segítség annak, aki megértheti)
http://andre.blogol.hu (Szemezgető - Andre Kriszta Végérvényesen)
http://szerda.naplom.com (Szerdán elmélkedve gondolkodván...)(7722)
http://szombat.naplom.com (Szombaton csendben hallgatván...)(7725) (a harmadik egységet kérjétek az nk.naplom.com tulajdonosától, akit annyira megfélemlítettek még saját munkatársai is, hogy kénytelen még SMS-t küldeni)-emiatt nem vállalok egyetlen szombaton született hölgy segítését, ha nem tudja kimondani azt "Vétkeztem az Ég ellen és te ellened!", valamint nem tudja megnevezni a lelkitársát...
http://karen.naplom.com (Üldözöm a bűnt) (?)
http://uzenet.naplom.com (Üzenet)(6572)
http://uz.naplom.com (Üzzed el a Sötétséget!) (8809)
http://vasarnap.naplom.com (Vasárnapon szívbeli örömmel...)(7726)Sürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos lelkeket, hogy megtérhessenek.http://a-k-v.blogspot.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul)
http://www.andre.eoldal.hu (Áttekintő irodalmi jelleggel)
http://segitok.blogspot.com (Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások)
http://akv0.blogspot.com (Frissülés)
http://andre-lowoa.blogspot.com (Gondolkodtató melankólia)
http://uzene.blogspot.com (Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen)
http://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
http://fenykereszt.blogspot.com (Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete)
http://www.andre.sokoldal.hu (Jogok, parancsolatok, utak)
http://andrelowoa.blogspot.com (Legendák, mesék, mondák)
http://andre.hupont.hu (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)
http://lowoa.blogspot.com (Meglepetés)
http://andre-lowoa.blogspot.com (Olvasó gondolkodó)
http://andre.neobase.hu ; http://andre.glap.hu ( Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)
http://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
http://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
http://lowoa-andre.blogspot.com (Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek)
http://uzenete.blogspot.com ; http://uzenek.blogspot.com (Üzenet)(6572)

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”http://andre.weboldala.net (Andre Lowoa)
http://akv2.wordpress.com ; http://lowoa37.wordpress.com ("Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.")
http://akv1.wordpress.com  (Gondolkodtató melankólia)
http://andre.c8.hu ; http://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)
http://akv0.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)
http://akv.blog.xfree.hu; akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://lowoa3.wordpress.com (Szóljatok, ha valami nem tiszta! )
http://andre.weblap.net ; http://andre.ingyenblog.hu ;
http://lowoa3721.wordpress.com (Titkok, amelyre ideje hogy fény derüljön)
http://uzenet.wordpress.com  (Üzenet)(6572)

2012. május 24., csütörtök

KÖZLEMÉNY

Lelkitársak lehethogy várjátok, hogy ennek a sorozatnak legyen már vége, de amit kértek, hogy írjam meg azt ha 1 vagy esetleg 2 szint a különbség erre nekem nincsen időm. Akinek fontos a lelkitársi egység megtalálja azokat a részeket, bár át kell járnia keresztül-kasul a rendszerünket többször is, de jelenleg még annyit tudok tenni, ha felhívnak szabályosan, s megbeszélünk egy helyet, akkor elmondom, ha éppen akkorfelé arra járok. Mint tudjátok a jegyesegyetlenemet többször is aljas módon szánt szándékkal letaszították, viszont ahogyan a fejlemények mutatják, ha jönni akar, majd jön, egyszer úgyis áttöri azoknak a gyűrűjét, akik eltávolítani szándékoznak minket. Hogy hogyan arra egyszerű a válasz, itt van a rendszerünkben, de akkor akik ezeket okozták jobban tennék, ha előtte beismernék, mert ahogyan én ismerem, azt fogják kapni amit megilletnek az okozott félmilliárdos károkozókkal egyetemben. Még talán annyit, az azonos szinten tartozkodóknak, ahol lennie kellene a páromnak azoknak kézzelfogható segítség, a többieknek csak akkor sms-ben és telefonon meghíva megírják illetve ha az előadásaimon valamelyikük bevallja vétkezett az Ég ellen és lelkitársa ellen. Köszönöm, megtisztelő figyelmeteket, hamarosan folytatom...
Még talán annyit ma este többetek bevállalta a rózsaszín égboltot, mely abból áll, hogy csütörtök estétől vasárnap estéig senki mást be nem engednek -mintha démonok lennének-, nem mozdulnak ki otthonaikból -mintha korszakváltás lenne-, abban a legalább nyaktól térdig zárt ruházatukban maradnak, miben vannak, mindent elsötétítenek, egymás kezét szorosan fogva együtt imádkoznak; ha megszomjaznak vagy megéheznek csak az akkor éppen megbontott élelmet és italt veszik magukhoz, ha marad azt a három nap alatt, mivel fertőzöttnek számít nem fogyasztják el, továbbá semmi de semmi olyat, mely az evilági hívságoknak felel nem használnak... remélem akik már eddig eljutottak idáig, képesek megélni La Salette-t...

2012. május 14., hétfő

-Nincs visszaút- amikor a felek az aranyszinten tartózkodnak V.

Kedvesem megérkeztem...
Kedvesem találtam ki valamit...
Igen kedvesem, de amit félbehagytunk, hogy még jobban megerősödjek, azt ne hagyjuk félbe....
Kedvesem s bizonyára nehezíteni fogsz is...
Nem kedvesem, az rád vár, ha úgy érezzük...
Kedvesem .............
Kedvesem ....................
Kedvesem tiéd veled melletted..........
Kedvesem érted veled .............
Kedvesem s utána, jöhet amit kitaláltunk, mivel van két hét szabadságom arra...........
Kedvesem akkor eljössz velem zarándokolni?
Kedvesem most is azt teszem, próbálok sok mindenre rájönni, de ahhoz át is kell élnem veled....
Kedvesem biztosan készen állsz arra az útra velem?
Kedvesem sok mindent kibírtam, most át akarom élni veled annyiszor amennyiszer lehetőségünk adódik rá...
Kedvesem van egy olyan érzésem, hogy még mindenegyik helyre nem szeretnél elmenni............
Kedvesem igen van, mivel annyira közel nem akarok veled menni a frontvonalhoz...
Kedvesem de tudod, én megbocsátottam neked......
Kedvesem ezt nekem másképpen adták tudomásomra, így idővel talán képes leszek veled oda is elmenni...
Kedvesem rendben,
Kedvesem nincsen rendben, meg akarom tenni, de tudod az emlékeim....
Kedvesem legalább annyit igérjél, hátha segít, hogy ha arra járunk, megpróbálod............
Kedvesem köszönöm...........
Kedvesem.........
Kedvesem azt szeretném, ha az útitervet csak akkor mondanád el, tudod, hogy mi a következő....
Kedvesem de nekem le kell jelentenem, hogy nagyobb védelemben lehessünk.............
Kedvesem ezt kérném, erősödni akarok melletted, értünk..........
Kedvesem meglátjuk, mit tudunk csinálni...............
Kedvesem nekem fontos, azt akarom tudni mi a következő, hogy minél alaposabban erősödhessek értünk....
Ahogy akarjuk kedvesem...........
Kedvesem tudom, hogy hosszú lesz az út, mire visszaérünk, erősebbnek kell lennem, hogy többet tudjak segíteni neked-nekik..............
Kedvesem holnap reggel indulunk.............
Tudom kedvesem és még annyit akarok tudni milyen terepekre mehetünk, hogy tudjam mit csomagoljak a böröndödbe....
Kedvesem ki fogod találni, ahogyan este már sejteni fogod, mivel este összekészítem amit számodra viszünk....
Kedvesem azzal úgy segítesz, hogy kevésbé erősödöm............
Kedvesem azon a zarándokútvonalakon látni fogod, ha megadatik számodra......
Kedvesem akkor reggel indulunk, s most pedig csendben egymásra figyelünk, hogy erősebbekké váljunk....

2012. május 7., hétfő

Nagy Márta: Botrányos szeretők, különc kalandok - Veszedelmes viszonyok a történelemben

1. Vérfertőzés a Vatikánban

Rodrigo Borgiát 1492-ben választották pápává, és VI. Sándor néven vonult be a történelembe. Hiába volt azonban az egyház vezetője, meglehetősen távol álltak tőle a keresztény erkölcsök. A Vatikán is egészen másképp festett ezekben az időkben: a főpapokat sokkal jobban érdekelték a világi élvezetek, mint a mennyei üdvösség. Mindennaposak voltak az orgiák, a kurtizánok ki-be járkáltak a szent falak között, és mondanunk sem kell, hogy nem a bűnbánat vezérelte őket a katolikus egyház központjába. Nem meglepő hát, hogy a papoknak és az apácáknak is számos törvénytelen gyermeke volt, és a pápa sem volt ez alól kivétel.
Forrás: Wikipedia
Rodrigo híres volt páratlan libidójáról, amiről egy seregnyi hölgy megbizonyosodhatott, hiszen rengeteg szeretője volt. Természetesen gyerekek is születtek ezekből a hosszabb-rövidebb kapcsolatokból szép számmal, akik származását ügyesen megszervezett házasságokkal és lefizetett férjekkel igyekezett palástolni. Két gyerekéről, Cesaréről és Lucreziáról azonban mindenki tudott, akik egy Vanozza Cattanei nevű római hölgytől születtek két másik fiúval együtt. Rodrigo több évig tartó kapcsolatot tartott fenn Vanozzával. Közös gyermekeiket különösen szerette és támogatta, olyannyira, hogy Cesaréval és Lucreziával cseppet sem szokványos családi életet éltek: Róma-szerte az a hír járta, hogy szeretők voltak, és a legkülönbözőbb módokon és felállásban éltek együtt szexuális életet. A pletykát Lucrezia első férje, Giovanni Sforza kezdte terjeszteni, és máig nem tudjuk, hogy volt-e valóságalapja, de ha a Vatikánt ekkor jellemző állapotokból indulunk ki, egyáltalán nem lennénk meglepve, ha valóban így lett volna.
Forrás: Wikipedia
2. A transzszexuális királynő

Lánya, Krisztina születése előtt azt jövendölték Gusztáv Adolf svéd királynak, hogy fiú fogja követni a trónon. Amikor a kislány világra jött, a király némiképp csalódott volt, de hamar feldolgozta a traumát: a svéd törvények lehetővé tették, hogy nő lépjen a trónra, ezért elhatározta, hogy erős és bátor uralkodót nevel lányából. Talán sejtette, hogy hat év múlva meghal egy hadjárat során, és nem születik több gyereke. A nevelés olyannyira jól sikerült, hogy Krisztinából valóságos férfit neveltek: remekül vívott, lovagolt és minden korabeli küzdősportban kitűnően teljesített, káromkodott, előszeretettel hordott férfiruhát, és egyáltalán nem konyított az olyan női foglalatosságokhoz, mint a hímzés. A külseje sem volt túl nőies: alacsony volt, kampós orrú, rövidlátó, és a válla is féloldalas volt, ugyanis csecsemőkorában az egyik dadája leejtette, összezúzódott a válla, ami rosszul forrt össze.
Forrás: Wikipedia
Már gyerekkorában kiderült, hogy a leendő királynő rendkívül éles eszű. Több nyelven beszélt, művelt volt és a természettudományok is foglalkoztatták. Levelezett a kor több neves gondolkodójával és tudósával, sőt többüket vendégül látta udvarában is. Nem csoda hát, hogy fokozatosan átvette a hatalmat az államtanácstól, és már nagyon fiatalon kivételesen jó képességű uralkodó vált belőle. Minden adott volt tehát ahhoz, hogy Krisztina nagy királynőként vonuljon be a történelembe, ám volt egy bökkenő: az államtanács egyre jobban sürgette, hogy kössön házasságot és szüljön trónörököst, ő azonban elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy férfival éljen nemi életet. Szíve ugyanis udvarhölgyéért, Ebba Saperre grófnőért dobogott, akihez szenvedélyes szerelmes leveleket írt - néhány fenn is maradt közülük. A grófnő elfogadta a közeledést, bár nem volt szerelmes Krisztinába, sőt sokak szerint még csak leszbikus sem volt, azt azonban belátta, hogy számos előnnyel jár számára ez a viszony, ami 12 éven keresztül tartott. Természetesen sokaknak feltűnt, hogy valami nincs rendben a királynő magánéletével, de az fel sem merült, hogy viszonyt folytathat udvarhölgyével. Krisztina próbálta halogatni a házasságot, amíg csak lehetett, ám eljött a pillanat, amikor színt kellett vallania. Igaz, nem szexuális irányultságát tárta az államtanács elé, hanem lemondott a trónról unokaöccse javára. Ezután beutazta Európát, végül Rómában telepedett le és ott élt haláláig - meglehetősen botrányos életet. Ebbától el kellett válnia, amikor elhagyta Svédországot, de még évekig írt neki szerelmes leveleket, és más nőkkel vigasztalódott, akik között szép számmal akadtak prostituáltak is.

3. Aki elpáholta Nagy Katalint
A német származású Jekatyerina Alekszejevna miután katonai puccsal letaszította a trónról pipogya férjét, III. Pétert, II. Katalin cárnőként kezdett uralkodni. Mivel a híresztelések szerint férje képtelen volt elhálni a házasságukat, már azelőtt szeretőket tartott, hogy megszerezte volna a trónt. Nemcsak bujasága volt legendás, hanem intellektuális képessége is: páratlanul művelt volt, igazi felvilágosult uralkodó, aki 15 éven át levelezett Voltaire-rel.
Forrás: Wikipedia
A puccsban akkori szeretője, a katonatiszt Grigorij Orlov volt segítségére. Miután megkoronázták, grófi ranggal hálálta meg Orlov szolgálatait és elhalmozta értékes ajándékokkal. Az újdonsült gróf afféle hivatalos szeretőként élte napjait az udvarban kapcsolatuk tíz éve alatt. A feljegyzések szerint Grigorij rendkívül jóképű férfi volt, ám műveletlen, durva modorú és iszákos is. Katalin pedig nem volt épp monogám alkat, így konfliktusokból nem volt hiány kettejük között. Egy-egy ilyen szóváltás gyakran tettlegességig fajult, ami azt jelentette, hogy Orlov jól elpáholta a cárnőt, aki az ilyen esetek után napokig nem mutatkozott nyilvánosan, hiszen nehéz lett volna megmagyarázni a testén éktelenkedő sötét foltokat. Hogy miért tűrte Katalin ezt a bánásmódot, arról megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint hálás volt szeretőjének, hogy trónra juttatta, ezért elnézte neki erőszakos viselkedését, mások szerint minden oroszok uralkodója szerette a durva szexet, aminek részét képezték az elfajult veszekedések is Orlovval. Nem tudni, mi az igazság, de az biztos, hogy 10 évnyi kapcsolat után Katalin ráunt szeretőjére, aminek az lehetett az oka, hogy az egyre erőszakosabb lett, szexuális teljesítménye viszont látványosan csökkent a rengeteg elfogyasztott alkoholnak köszönhetően. Katalin kiadta hát az útját, és a hivatalos szerető posztját Patyomkin herceg nyerte el. Grigorij elméje nemsokára megbomlott és meghalt vidéki birtokán.
AFP/Ria Novosti


4. A kis rabszolgalány és az elnök
A függetlenségi nyilatkozat megfogalmazója, Thomas Jefferson sem épp szexuális visszafogottságáról volt híres. Felesége halála után nem vetette meg a kalandokat, amikre párizsi nagykövetként bőven volt alkalma. Szerelmi ügyei addig tartottak, amíg nagyobbik lánya is megérkezett Párizsba, és magával hozta 15 éves, fekete bőrű rabszolgájukat, Sally Hemingst. A későbbi amerikai elnököt ugyanis olyannyira elbűvölte a lány, hogy viszonyt kezdett vele, és egészen Jefferson haláláig együtt éltek. Különös csavar a történetben, hogy Sally valójában Jefferson halott feleségének a féltestvére volt. Egykori apósa ugyanis rabszolga-kereskedő volt, aki nem vetett meg egy kis etyepetyét szebb rabszolganőivel, és ezekből a kalandokból szép számmal születtek törvénytelen gyerekek, például Sally.
Forrás: Wikipedia
Furcsa, felemás viszonyuk volt. Szerelmesek voltak és rendkívül ragaszkodtak egymáshoz, hiszen valóban csak a halál tudta elválasztani őket, mégis Sally mindvégig Jefferson rabszolgája maradt. Ennek okát a kor hasonlóan felemás erkölcsében kell keresnünk. Teljesen bevett és elfogadott dolog volt ugyanis, hogy a fehér férfiak rabszolganőikkel osztják meg az ágyukat, és akár közös gyerekeik is születnek, ám egy fehér férfi és egy szabad fekete nő viszonya finoman szólva is botrányos lett volna, ami gátolta volna Jefferson politikai karrierjét. Maradt hát Sally rabszolga annak ellenére, hogy több közös gyerekük is született és gyakorlatilag házastársakként éltek együtt. A botrány persze így sem maradt el, ugyanis amikor Jefferson 1800-ban harcba szállt az elnöki posztért, politikai ellenfelei megszellőztették furcsa viszonyát, amelytől hangos volt az egész amerikai sajtó. Jefferson soha nem nyilatkozott az ügyben, nem erősítette meg és nem is cáfolta a híreszteléseket, abban bízott, hogy majd elcsitul a botrány, és így is lett: 1801-ben elfoglalta az elnöki széket.

-Nincs visszaút- amikor a felek az aranyszinten tartózkodnak IV.

Kedvesem el jönnél velem ma zarándokolni?
Kedvesem ma nem, mivel este dolgoznom kell.
Kedvesem akkor vállalok 22 percet....
Igen kedvesem a 22 óra részeként...
Kedvesem elég legyen 22 perc, most...
Kedvesem egész nap letudod a felénél többet, tudom, hogy akarjuk....
Kedvesem rendben, de zarándokoljunk közben...
Kedvesem nekünk tudom, hogy arra is szükségünk van, de mikor visszaérkezek befejezhetjük...
Kedvesem ahhoz nem leszel fáradt?
Kedvesem majd meglátod, úgy fogunk utána zarándokolni, hogy többet is vállalni fogunk egymásért...
Kedvesem köszönöm, hogy vagy nékem...
Kedvesem még valami, ami nagyon fontos...
Kedvesem tudom, viszed a másik telefont magaddal ...
Kedvesem ennél fontosabb is van...
Kedvesem, ha képesnek érzed magadat a 22 óra alatt megtehetjük...
Kedvesem pontosan ezt szerettem volna...
Kedvesem köszönöm, hogy vagy nékem...
Kedvesem akkor 22 óra, ha megszakítja bármelyikünk ....
Kedvesem arra szerintünk nincsen szükség, tudni fogjuk...
Kedvesem bevallom ellened tettem, hátráltattalak...
Kedvesem bevallom ellened tettem, hátráltattalak...
Kedvesem bevallom ellenünk tettem, hátráltattam a megkerülhetetlent....
Kedvesem bevallom ellenünk tettem, hátráltattam a megkerülhetetlent....
Kedvesem mit adsz, tőled mindig szívből fogadom....
Kedvesem mit adsz, tőled mindig szívből fogadom....
Kedvesem mit kapok tőled, egységünk építésére használom....
Kedvesem mit kapok tőled, egységünk építésére használom....
Kedvesem minden ajándékot tőled hű szívemmel fogadom....
Kedvesem minden ajándékot tőled hű szívemmel fogadom....
Kedvesem soha nem leszel terhemre, számomra áldás maradsz míg élhetek Földkerekségen.
Kedvesem soha nem leszel terhemre, számomra áldás maradsz míg élhetek Földkerekségen.
Kedvesem,  akkor most  el kellene mondanunk a közös imáinkat.......
..........................
.............................
..............................
..............................
..................................
......................................
..............................
....................................
.....................................
.........................................
..............................................
....................................................

..........................
.............................
..............................
..............................
..................................
......................................
..............................
....................................
.....................................
.........................................
..............................................
....................................................
Kedvesem én még valamit adok most számodra...
Kedvesem köszönöm, hogy egymáséi lehetünk, adjunk hálát Urunknak!
...........................
............................
.................................
.....................................
.......................................
Kedvesem még talán annyi............
Kedvesem tisztában vagyok vele.............
Kedvesem szépen kérlek vedd azt a telefont, melyet vinni szeretnél........
Kedvesem előbb tetőtől talpig felöltöztethetnél, ha képes vagy felfogni, hogy feleséged vagyok, bárki bármit mondhat....
Kedvesem és ha hibázom, akkor segítesz?
Kedvesem tudod, hogy segítek a férjemnek...
Kedvesem akkor együtt mindent, ha személyesen is együtt vagyunk....
Kedvesem csak ha felkészültél rá, ez nem játék....
Kedvesem felelősséggel felvállaltalak, kedvesem mindenkor megvártalak, ha eddig játéknak vetted akkor nem szeretsz annyira, amennyire én....
Kedvesem tudom, de tudod azok az emlékek....
Kedvesem együtt megebédelünk, ott ülhetsz ahol a helyed van...
Kedvesem igen, s utána másnapra is készítek számodra, hogy tudd, hogy ott vagyok....
Köszönöm kedvesem.....
Utána  pedig  kiválasztod, melybe  akarsz látni munkába menet...
Kedvesem bekapcsolom amelyiket vinni akarod, s utána elengedlek, s várom hívásaidat...
Kedvesem minden szabadidőben hívni foglak, ..........
Kedvesem én pedig várom, s közbe ugye én id dolgozhatok?
Kedvesem kérlek, csak mértékkel!
Kedvesem rendben, s ha valami újabb dologra rájöttem, ugye küldhetek sms-t számodra kedvesem?...
Kedvesem igen, s megint túlhajtod magad...
Kedvesem ha megigéred, hogy nem hajtod te túlmagadat, akkor én sem teszem, tehát érezd a szíveink hangdobbanását....
Kedvesem
Kedvesem............

2012. május 2., szerda

-Nincs visszaút- amikor a felek az aranyszinten tartózkodnak III.

Kedvesem megérkeztem, s elég sok kérdés gyülemlett fel bennem...
Kedvesem megvártalak, ha készen érzed magad tedd fel...
Kedvesem látni szeretném először mely képeim kerültek külön a többiektől...
Kedvesem akkor szeretném, ha becsuknád szemedet...
Kedvesem kérlek, tudni szeretném mennyire helytálló a gondolkozásunk...
Kedvesem először tudd meg, összekevertem, többször is, viszont ezt megtettem este is, mikor nem érkeztél haza...
Kedvesem tehát, akkor tényleg virrasztottál?
Kedvesem úgy is lehet mondani, néha elbóbiskoltam, de tudtad mikor kellett hívnód engem, így én most itt állok előtted, s először odavezetlek a könyvtáradhoz, és megkérlek üljél a tetejére...
Kedvesem orvosi könyveket, ugye nem raktál közé?
Kedvesem még nem, ez majd kedvesem a te reszortod lesz...
Kedvesem rendben, de inkább közösen, hogy még jobban ne tudjanak egységünk közé állani, s úgy gondolom erre keresek egy terítőt, s innen ezek már nem állhatnak közénk...
Kedvesem köszönöm, hogy vagy nékem...
Kedvesem, egységben köszönöm...
Kedvesem itt vannak azok a fényképeid melyek nem támadnak bennünket...
Igen kedvesem, és akkor ezeket hozzáteszem azokhoz a fényképeidhez amit kiválogattam számunkra...
Kedvesem s ebbe a borítékba betettem azokat, amelyeket valószínűleg tűzbe vetsz...
Nem kedvesem, mindketten eltesszük itt a lakásban olyan helyre, melyet mindketten tudunk, s csak akkor tekintünk rá vissza, ha veszélyt érzünk magunk körül...
Kedvesem készítesz valamit számunkra?
Kedvesem öleljél át kérlek, s közvetítsd mit szeretnél enni..., én megelégszem csókjaiddal délig...
Kedvesem legyen úgy akkor...
Kedvesem számodra készítek, de én már reggeliztem...
Kedvesem átölellek, s várom kérdéseidet?
Kedvesem köszönöm. Kérdéseimre úgy érzem megkaptam a választ, így akkor jöjjön a szívhang...  Aki megszólal, zálogot vesz ettől a pillanattól délig.
.....................
.........................
............................
..............................
Kedvesem erre számítottál?
Kedvesem pontosan erre..., s így újabb kérdésemre is úgy kaptam választ, hogy már tudtam...
Kedvesem ma délután nincsen kedved pihenni?
Kedvesem még bíróm, de úgy érzem már kedvesem te nem bíród sokáig....
Kedvesem jól látod, menjünk pihenni.....
Kedvesem mit teszel meg ma értünk?
Kedvesem ez csak rajtad múlik ...........
Kedvesem meg rajtad is, mivel akarod, de még vársz, mégis mire?
Kedvesem ha viszaemlékezel beszélgetésinkre, tudni fogod...
Kedvesem akkor most koncentrálok, de előtte hozok terítőt a televízió képernyőjére...
Kedvesem tudsz te mindent.........
Kedvesem sokat gondolkoztam, amikor nem dolgoztam éppen, s most úgy érzem visszaépítettük a maradék elszórt kockákat...
Kedvesem még nem, mivel jön az AKV első tagja az A betű. Tudod kedvesem, mit jelent, de ahhoz, hogy meglegyen az A betű ahhoz B, azaz Böjt, C, azaz Csend, D, azaz Dolog, s E, azaz Elmélkedés...
Igen kedvesem meg B, azaz Béke boldogság, C, azaz Család, D, azaz Darab, s E, azaz Erkölcsös Élet...
Pontosan kedvesem....
Kedvesem ezt már régen gyakoroljuk, így folytassuk F, azaz Fájdalom, G, azaz Gyümölcs, H, azaz Hűség, I, azaz Isten, J, azaz Jézus Krisztus...
Igen kedvesem F, azaz Fegyelem, G, azaz Golyó, H, azaz Hazaszeretet, I, azaz Igazság, J, azaz Jegyesség
S a K maga a Kereszt, s szerintem ez erre a hétre elég is megtapasztalni...
Kedvesem képes vagy velem így élni?
Kedvesem szeretlek, .................-kor összeházasodunk.

2012. április 28., szombat

-Nincs visszaút- amikor a felek az aranyszinten tartózkodnak II.

Mint mondtam kedvesem, nekem dolgoznom kell...
Kedvesem akkor válasszál kérlek...
Kedvesem, jól meggondoltad?
Kedvesem akkor ez legyen...
Akkor bekapcsolom számodra kedvesem, s a többit is, hogy tudjál hívni, ha szükséged van rá
Kedvesem, úgye tudod, hogy ezzel mit adtál kezembe?
Kedvesem tisztában vagyok vele, de mivel nincsen titkom előtted, így kérlek fogd és vidd...
Kedvesem biztos, hogy a tegnap kiválasztott ruhába öltözzek fel a fürdőszobában?
Kedvesem, ha akarod akár itt is megteheted, de inkább jobb a fürdőszobában...
Kedvesem akkor még annyit kérek tőled, ha visszajövök megfésülsz ugye?
Kedvesem többet is tennék, de azt megteszem...
...................................
.................................
.................................
...............................
Kedvesem itt vagyok, vártam valamire, de másfelé jársz éppen...
Kedvesem megelégszem...
Jó kedvesem én is megelégszem, bár többre számítottam, gondolkodjál el ezen kedvesem?
Kedvesem átnézem a fényképeidet...
Kedvesem én meg váratlanul pihenőkben felhívlak...
Kedvesem még valamit adni szeretnék számodra.........
Kedvesem ezt tegnap este megtehetted volna, s mivel késtél amit találsz itthon, azzal jólakhatsz...
Kedvesem ................ megelégszem.........
Kedvesem bárki aki téged hív ezen, úgy fogok bemutatkozni mint ahogy kellene lennie...
Tudom, kedvesem. Mennyi időre leszel távol tőlem?
Kedvesem ez legyen meglepetés, mivel amit megtehettél volna, s vártam, készültem rá, nem tetted meg velünk...
Kedvesem a képeid után könyveidet nézem át...
Igen kedvesem, s megint elkalandozol?
Kedvesem férjed vagyok...
Kedvesem jó hogy rájöttél, én papírok nélkül is a feleséged vagyok...
Kedvesem ....
Kedvesem szeretném, mindig elérhető legyél számomra, addig nincs alvás!
Kedvesem ott leszek, mindig a vonal végén ha hívsz...
Kedvesem itt az enyém, én is bekapcsolom, s azt tedd, amit én...
Kedvesem rendben, s még valami ami nagyon fontos, innen el ne menjél, mert nem tudom mit csinálok magammal, ebből már láttál elég bemutatót, bár többször rájátszottak ellenségeink, de volt mikor kedvesem, téged nem értettelek meg......
Kedvesem itt leszek, amelyikkel el tudnának hívni az nálad van...
Igen kedvesem, csak még ott van nálad másik kettő...
Kedvesem itt leszek, megvárlak, mást úgy se akarok tenni, csak téged boldoggá tenni....
Kedvesem kérnék még valamit, de tudom megteszed így inkább indulok és sietek vissza hozzád......

2012. április 25., szerda

-Nincs visszaút- amikor a felek az aranyszinten tartózkodnak

Ezt a helyzetet a legkönnyebb leírnom, így megteszem, ha vele segíthetek nektek. Egyszerű a helyzet, mindketten tisztában vannak a helyzetükkel, viszont kell számukra egy kis segítség, én most ezt teszem meg a jegyesegyetlenem által, ha megtörténne... Lehethogy nem így történne már, de akiknek szól, azok úgyis tudni fogják miért így íróm le, a félreértések elkerülése végett a kedvesem kifejezést használom összefoglalván. Nem íróm melyikünk mondhatná, akik segítségként fel tudják használni, azok úgyis értik, akik pedig nem értik, bizonyára nem vannak azon a szinten...

Történet úgy kezdődik, hogy NINCS VISSZAÚT
Kedvesem szeretlek, számomra nincsen visszaút...
Kedvesem én is szeretlek, számomra sincsen visszaút...
Kedvesem egyetlen kérésem lenne, a többire úgyis felkészültél...
Kedvesem valakit be szeretnék számodra mutatni, ez nekem sokat jelent...
Kedvesem először inkább rakjunk ki mindent a zsebünkből, s idehozom az én fényképeimet....
Kedvesem majd utána megteheted, de inkább tudjad az okát, minthogy közénk állhassanak...
Kedvesem kiváncsivá tettél, de ha az kire gondolunk akkor megmutatom, hová állíthatod fel...
Kedvesem ha így haladunk, akkor egy nap alatt összeépítjük a szálakat...
Kedvesem akkor ismerd meg...
Kedvesem, de mi leszen akkor veled, ha úton leszel...
Kedvesem a másik fontos tárgy, amit a pénztárcámban ha megtalálsz biztosan mellé teszed, mint ahogyan sok hasonló tárgyat, képet, könyvet is...
Kedvesem hozom a jegyességet jelző gyűrűnket, azt is odateszem...
Kedvesem még valami, mindig törekedjél a gondolataim kitalálására, de ne keseredjél el, ha valamely  nem sikerül éppen akkor...
Kedvesem én nagyon szeretnék kérni valamit, de ha kimondom félek elüldözlek s inkább a lakás kulcsát elrejtem...
Kedvesem nyugodtan megteheted, bár nálam nincsen visszaút, így bizonyára a ruhatáradat is leírván beletetted a képeid közé...
Kedvesem igen, s ha megtalálod, akkor kérlek szépen tedd meg, ne kérjél rá, hanem tedd...
Kedvesem hozok egy dobozt...
Kedvesem ahogyan gondolod...
Kedvesem még valamire megkérnélek...
Kedvesem érthető, így csak annyit kérnék tőled, ha megteszed vedd magadra hálóköntösömet...
Kedvesem én akarok, te is akarod, miért gördítesz újabb akadályt, mikor már régen összetartozunk, s nincsen visszaút?
Kedvesem én minden sebedet csókjaimmal pecsételem, 22-én születtem, így 22-nél kevesebbet nem adhatok neked...
Kedvesem én minden sebemre kérem tőled...
Kedvesem 4 a kedvenc számod, így kérlek koncentrálj melyik a 4 legjobban sérült...
Kedvesem miért nem akarod?
Kedvesem nincs visszaút, ahhoz hogy mellettem pihenhessél, s annyira képes legyek megbízni benned amennyire szeretlek, ahhoz ezt megteszem, mivel úgyis ezt akarod, csak éppen nem ilyen lassan...
Kedvesem rendben, de akkor ha melletted alhatom, akkor legalább amit ígértem úgy megtehessem...
Kedvesem én átölellek, s most ha tévedek, akkor szóljál...
Kedvesem akkor én is átölellek, hogy mégjobban segíthessek számodra kedvesem...
Kedvesem ....... köszönöm. Kedvesem, ha megtaláltam rendetlenkedhetek?
Kedvesem én nem akarok semmit elrontani, ezért ha úgy érzed akkor tedd velem, mivel fényképeink gazdát cseréltek...
Igen kedvesem, csak nem nézted át...
Kedvesem itt vagyunk egymásnak, az már mellékesnek tűnhet...
Kedvesem, de ugye átnézed majdan...
Kedvesem inkább folytassuk, eltaláltam, vagy sem?
Kedvesem úgy illene, ha felváltva...
Ahogy gondoljuk kedvesem...
.......................
.....................
.....................
.....................
Kedvesem elértél a feléig, így kellene számomra nehezítened...
Kedvesem akkor megyek zuhanyozni, ajtót nyitva hagyom, bár kedvesem rájöttem miért tették ezeket velünk, így azt hiszem hosszan fogok többször elkezdeni a zuhanyzást...
Kedvesem, én meg addig imádkozom...
Kedvesem addig én sem megyek míg a 24 közös imánkat térdeden ülvén el nem imádkozzuk....
...................
....................
..................
.....................
Kedvesem akkor megyek, s kérlek válaszd ki holnap melyik ruhában lehetek. Igérem nem kényszerítelek, hogy már az első közös napunkon felöltöztessél...
Kedvesem csókjaimra csókjaiddal válaszolsz, számunkra nincsen visszaút.........
Kedvesem álmomba sok durvaságot küldtem, ami miatt meg kellene tenned valamit, megteszed vagy még vársz a lehetőséggel?
Kedvesem tudom, hogy meg kellene tennem, így megteszem....
Kedvesem ennyire durván érintett, ezt nem mertem belegondolni, mikor megtettem...
Kedvesem majd megértheted...
Kedvesem én már értem, s ezért fogadom, hogy fürdőköntösödben fogok kijönni, s ha kell abban is alszom veled, ha úgy gondoljuk...
Kedvesem van még valami, én megfésülöm a hajadat, megmosom a kezedet, lábaidat megmosom, s megkérlek hogy utána mindent leellenőrizhessem...
Kedvesem zuhanyzásom után leellenőrizhetsz, ha elmész zuhanyozni, majd utána táncban töltjük a hátralévő napot.