2010. április 20., kedd

Mennyi ideig tart a megvilágosodás?

Egy fiatal és komoly tanítvány a tanítója elé járult, és megkérdezte tőle:
– Ha nagyon eltökélten és szorgalmasan fáradozom rajta, mennyi ideig fog tartani a tudatom megszelidítése?
A tanító elgondolkodott egy pillanatig, aztán azt mondta:
– Tíz évig.
A tanítvány erre így szólt:
– Tíz év?!… Mi lenne, ha minden erőmet latba vetve, teljesen a megvilágosodásnak szentelném magam? Akkor mennyi ideig tartana?
A tanító erre elmosolyodott, és azt mondta:
– Húsz évig.
– Húsz év?! – ismételte a tanítvány. De ha mondjuk, megnégyszerezném az erőfeszítéseimet, akkor mennyi időt venne igénybe?
A tanító minden habozás nélkül azt válaszolta:
– Negyven évet.
– De hát hogy van ez? – kérdezte a csalódott tanítvány. Minden alkalommal, amikor azt mondom, hogy elszántabban dolgoznék a megvilágosodásért, azt mondod, hogy hosszabb ideig fog tartani. Miért?
– Azért – mondta a tanító, mert amikor egyik szemeddel a cél felé kacsingatsz, akkor már csak fél szemmel figyelsz az ösvényre.