2010. november 14., vasárnap

Kora reggel, mikor kezdett kivilágosodni felmentünk a jegyesegyetlenemmel arra a megszentelt helyre. A felfelé vezető út elég sáros volt, de minket nem az érdekelt, hanem megtekintsük, imádkozzunk és hálás köszönetet mondjunk. Majdnem délig ott voltunk, s elég alaposan elgondolkodtunk. Örömkönnyeket potyogtattunk, s ezzel lényegében átadtam a folytatást a jegyesegyetlenemnek. Már lényegében tudtam, mit fog csinálni, ha visszaérkezünk, de megvártam, a harmónia egyre erősebbé vált folyamatosan, s érezve tudom egyre erősebb lesz, mivel ezen a közös úton csak előre lehet haladni, igaz lesznek még helyzetek, amelyeknek erősíteni kell bennünket. Dél körül, megkértem a jegyesegyetlenemet, találjon hazafelé. Hát igen, ez egy újabb pont, ha Esztergom felé veszi az irányt, akkor sem szólhatok, de ő előzékenyen azt mondta: "Amit csinálsz szívem, azt nálunk is tudod csinálni, a felszínt azt láthatják, de amit nem láthatnak egyetlenem, amibe engem beavattál. Tanulni akarok tőled szívem, s végre elvihetlek magamhoz, ígérem többet másokra nem hallgatok, hanem először ránk. Felkészültem szívem, kedvesem ..." Hazaértünk, előkerestük a böröndjeinket, és nekiálltunk válogatni. A jegyesegyetlenem tisztában volt vele, sőt törekedett is rá, hogy az én szintemen lehessen, hogy megkaphassa azt, amit oly nagyon szeretnénk, de amazok ezt elég alaposan eltolták. Megmondta a jegyesegyetlenem, holnap dolgoznia kell, 24 órázik, a bizalom helyreállt, viszont a hűség, az a fajta hűség mely a szintemhez tartozik, ahhoz segítséget kér, most már tudja, hogy megkapja. Elindultunk Esztergomba, ahol már 3 éve kellene lennünk, de ... Az útvonalat én választottam, s estére megérkeztünk hozzánk. Mondta a jegyesegyetlenem: "A reggelem holnap szabad, de aztán hol este megy, hol reggel!" Megmondtam a jegyesegyetlenemnek, változtatni akarok, azt szeretném ha minden kiküldetésben elkísérhetne, ha pedig nincsen rá mód, akkor majd megoldjuk, sietek mindenkor hozzá, s tájékoztatom mindenről mintha a jegyesegyetlenem ott lenne. Lepihentünk egymás karjainak ölelésében.


2010. november 13., szombat

Reggel megkérdeztem a jegyesegyetlenemtől, eljönne velem oda, ahová még senkit nem hívtam, mivel oda csak a lelkitársával szabadna megérkezni mindannyiunknak, akik elfogadták és felvállalták lelkitársukat. Volt bennem izgalom, mivel olyanra kellett megkérnem a jegyesegyetlenemet, amivel becsmérelték szerény személyét. Érezte a jegyesegyetlenem , mit akarok kérdezni, de ő kérdőre vont, kinek hiszek, ő biztonságosan vezet, ha nem hiszem, menjünk el valahová, hogy bebizonyíthassa nem szabad felülni a pletykáknak. Sejtettem, az elénk tornyosuló akadályok a harmóniát veszélyeztetik így, eldöntöttük elindulunk arra a megszentelt helyre, ahol még egyikünk sem járt, mert vártuk a kínálkozó alkalmat. Többször megfésültük egymást, aztán elindultunk arra a helyre, kicsit féltem, nem a jegyesegyetlenem vezetésétől, hanem ama helyen megtapasztaltaktól, s ezért megkértem a jegyesegyetlenemet, ha valamit tapasztal ott, azt majd idehaza elemezzük ki, mivel adjuk meg a csendet, a csendben a várakozást, a várakozásban a figyelést. Elindultunk, majd megérkeztünk egyre több bizalmat kaptam a jegyesegyetlenemtől, s bizonyára adtam is számára. Késő este még ott voltunk a megszentelt helyen, s ekkor támadt egy furcsa ötletünk látni szerettünk volna, s mikor ama másik megszentelt helyhez vezető úthoz értünk, mivel késő éjszaka volt nem mentünk fel oda, de talán majd holnap esetleg ott folytathatnánk, s onnan már nincsen messze se Kőszeg, se Sopron.

2010. november 12., péntek

Korán reggel ébredünk a jegyesegyetlenemmel, akar valamit kérdezni, de én megelőzőm a cselekedetemmel, s megmondom érthetően, reggel itthagyunk mindent, s elmegyünk hálát adni. Szerintem ez alapján könnyebben meg tudja érteni a cselekedeteimet. Megkérdezi többször a jegyesegyetlenem: "Mit kell tennie?" Én pedig szépen elmondom neki, amikor odaérünk a megszentelt helyre, akkor csendben gondolkodva hálát adva. Tudom, ezt még nem értheti meg, mindaddig amíg oda nem érünk. Szépen megfésülöm a haját, ő is megfésüli az enyémet, s olyan kedvesen csüng az ajkamon, hogy rájövök ő erre készült, csak éppen nem tudhatta mikor fog megtörténni. Felhúztam neki a sportcipőjét, s elindultunk a buszra. Az autóbuszon nem sok férőhely volt, így a jegyesegyetlenem az ölemben ült, s mindent el akart mondani, én pedig szerintem elég jó hallgatóság vagyok. Mikor megérkeztünk Keszthelyre, akkor kézenfogtam és megmondtam neki, addig bármiről beszélhet, tanácsot kérhet, de ott a megszentelt helyen, csak a hálaadással foglalkozzunk. Elindultunk 10 kilométerre lévő megszentelt helyre, baloldalamon jött a jegyesegyetlenem s tényleg őt nem lehet megunni, annyira kedves és aranyos, sőt egyre kedvesebben szólt. Szerintem nem bánta a 10 kilométeres sétát sem. Megérkeztünk az egyik megszentelt helyre, minden stációnál elgondolkodtunk, viszont igazság szerint a karjaimban kellett volna felvinnem, de ő megelégedett vele, hogy a baloldalamon kísért kéz a kézben, ölelésben. Amikor felértünk a kereszthez, akkor elmondtuk közösen az ott található imákat, majd elgondolkoztunk milyen jó hálát adni az Úr Jézus Krisztusnak. Kicsit megkönnyebbültem, mikor el akart menni a másik megszentelt helyre is. Mondtam a jegyesegyetlenemnek, azt is megmutatom neki, de ha nem tudunk felmenni oda, akkor majd később felmegyünk. A jegyesegyetlenem azt mondta: "Ha eddig eljöttünk, akkor oda is szeretne felmenni. Érteni szeretné, azt amit csak sejthet." Mentünk vagy 5 kilométert vissza, amikor az erdőbe értünk egy kicsit visszahököltünk, de felmentünk, s megértette a mi elhívásunk titkát. Ennek örömére mikor visszaértünk Keszthelyre, megmutattam neki a Kármelt, s elmondtam neki, itt volt édesanyám esküvője 1974-ben, ha jól emlékszem. Elég sok időt eltölthettünk, de erre csak akkor jöttem rá, amikor estefelé amikor hazaértünk mennyi kutatást kellett megnéznem. Visszaérkeztünk, az alsópáhoki megszentelt hely érintésével, majd levettem a jegyesegyetlenem sportcipőjét, ő pedig az enyémet, s szépen nekiálltunk kitakarítani. A jegyesegyetlenem talpraesettebb és ügyesebb volt, így ő besegített nekem. Meg akartam fésülni a haját, de most megelőzött engem, s megkértem ami őt sérti annak a könyvnek tűzben kell elégnie. Erre szelíden azt mondta: "Mi lesz kedvesem, ha olyat is beteszek, ami nagy értékkel bír?" Megmondtam a jegyesegyetlenemnek, végignézed a könyveimet, amit kidobsz a dobozba, azt nem kell indokolnod, de ha munkámhoz elengedhetetlenül fontos jogi, gazdasági, kutatási könyveimhez hozzányúlsz, akkor be kell szerezned. Erre kicsit megijedt a jegyesegyetlenem, de később megértette miért kell megtennie, bár sejthette már. Aztán az történt, mint tegnap este, de ez csak ránk tartozhat.

2010. november 11., csütörtök

Eme napon elvileg megérkezett hozzám az ügyvédjével a jegyesegyetlenem. Hozta magával, s jól tette, mert ebben az estben nem támadhatom meg az ellenünk elkövetett sérelmekért. Először bekopogott, s keresett engem, majd átadta a jegyesegyetlenemmel megbeszélt jelet, s megkérdezte fogadom-e? Mondtam, hogy fogadom, örömkönnyek jöttek szemeinkbe, s csak egyetlen szót tudtunk egymásnak mondani. Majd később előkerültek a jegygyűrűink, s tudta mit kell ráírni. (Megjegyzésként: a jegygyűrű vagy a csoportokat, vagy a jeleteket, vagy a jegyessé fogadás dátumát tartalmazhatja, de a legtöbb esetben "Szeretlek szeretve amíg élek!!!". Valamint még valami, az első tudat dátumát is belevéshetitek. Utójegyzékként a három felkiáltójel szerepét, ha nem érted akkor inkább ne használjátok. ) Dél körül az ügyvéd elment dolgavégeztével, s végre magamhoz ölelhettem a lelkitársamat. Délután folyamán pedig megismerhette a legnagyobb támadóját, aki úgy beszélt róla, mikor nem is ismerte, mintha ... (Megjegyzés édesanyám 914, jegyesegyetlenem 916, akik tudják, azok értik) Megkaptam a jegyesegyetlenemtől azokat a képeit is amik még nem láthattam, én is átadtam a jegyesegyetlenemnek, s megkértem üljön az ölembe. Megkérdezte szemeivel, biztosan, s helyet foglalt. Tudta a jegyesegyetlenem hogyan kell beleülnie, de azt is megérezte, hogy én közben dolgozni fogok, mivel a hívásom szerint kell eljárnom. Megértette a jegyesegyetlenem a helyzetet, s szépen figyelte, közben próbált segíteni, s elérkeztünk egy újabb ponthoz. A jegyesegyetlenem teljesíteni akarta, amit megigért, de én inkább megmostam a lábacskáit és karjaimban megpihenhetett. Álom nem jött a szemünkre, imádkoztunk míg el nem aludtunk egymás karjainak ölelésében. Szívemnek lehethogy ez furcsának tűnhetne, de így megértheti milyen indokokat vágtak a fejemhez, amikor már jegyesemmé fogadtam a jegyesegyetlenemet.


Remélem a következő blogbejegyzés az andre.mlap.hu alatt, már a jegyesegyetlenemmel kötendő dátumot fogja tartalmazni.

2010. november 10., szerda

Adjon az Úr igazi töredelmet a szívünkbe és erőt a bűnrendezéshez, valódi újrakezdéshez!

Tisztelt, aki belejöttél az álmomba segítséget kérni!

Azt állítottad már sikerült visszakeveredned oda, ahonnan letaszítottak, s ennek örömére a lelkitársad összes blogjára hozzászólást fogsz írni, a következőt, ahogyan kivettem a szavaidból: "Szeretlek, igérem mit igértem megtartom, csak hozzád tartozok, kérlek bocsássál meg nékem!" Ehhez egy kicsi hozzászólást, ha megengeded, ezzel szerintem már elkéstél, mivel ha alaposan megnézed a rendszerünk tagjait, rájöhetsz magadtól is. Nem kell sírni, de ha képes vagy a lelkitársadért megtenni ezt, akkor nincsen semmi sem veszve, csak az az idő, amikor már személyesen is közösségben élhetettek volna. Nem tudom ki vagy, de a lelkitársad remélem ezt úgy fogja fel ahogyan várod. Ezzel a hozzáállással már régen a karjai között lehettél volna, nem azokkal kellett volna foglalkoznod. Mondom megtalálod miért késtél el ezzel a célirányos vallomással, szintén a rendszerünk tagjain. Most pedig akkor foglalkozzunk azzal amit még mondtál, hogy úgy akarod, ha ezt a lelkitársad is olvasná. Annyit elárultál, mivel hastáncoltál, sportál, ezért, hogy ne nézzen a lelkitársad amannak, ezért biztonsági lépcsőt építettél be. A biztonsági lépcső, pedig a következő, a személyes találkozótok első napján, nálad először átadod magadat gondolatban, a következőképpen: Ha a lelkitársad mögé állsz, a két keresztet megcsinálod a lelkitársaddal, de csak annyit engedsz magadnak, hogy a ruházatotokat teljesen leírjátok egymásnak, de magadról te nem akarsz levenni egyetlenegy ruhafélét sem, viszont a lelkitársadról amit érzel, hogy megtehetsz. Tudod ez mind szép, de mint mondtad a lelkitársad magasabb szinten van, mint amikor megismerhetted, tehát ha megengeded egy tippet, ha adhatnék minden cselekedetedet a szíved mélyén lévő belső hang irányítsa, arra hallgass. Valószínűleg, ha tényleg a lelkitársad magasabb szinten van, mint te, nem az lesz neki az első, hogy átvegyen, hanem hogy átadjon, erre készülj fel. S mint magad is rájössz később talán, elkéstél vele, hogy segítséget kérjél, amikor bizonyára a lelkitársad adta a jobbnál jobb lehetőségeket, csak éppen neked kellett volna odafigyelned. Másik furcsa kérdésed, erre egyszerű a válaszom, mivel nálam is ez a helyzet, amit elém tesz a lelkitársam, azt meg kell ennem, mivel azzal is erősítem, így téged is erősít a lelkitársad. Most pedig ha megengeded, rátérek a következőre, azt állítottad félsz, hogy kiderül valami olyan, ami nem fog tetszeni a lelkitársadnak. Tudod, kérlek ettől nem kell félned, mivel a lelkitársad azért a lelkitársad, hogy úgy gondolkozzon ahogyan te, csak egy picikét talán máshogyan. S az utolsó, a többire nem emlékszem, azt állítottad mindent megadsz a lelkitársadnak, amit megadhatsz. Ez szép, de hogyan fogod ezt megtenni, ha mondjuk megint amazok beleszólni szándékoznak, akkor kit kérdezel meg először, a lelkitársadat, vagy azokat akik nem is tudod kicsodák, ezen alaposan gondolkodjál el. Még egyszer jók a terveid, viszont ezek a tervek, csak akkor valósulhatnak meg, ha komolyan olyan elhatározással, ahogyan tőlem segítséget merészeltél kérni, úgy valóságban is megteszed, például úgy, ahogyan tudom, már többek is akkor kerültek vissza oda, ahonnan letaszították, hogy próbálsz a lelkitársad erkölcsi szintjén jelen lenni, oda tartozni, s amikor személyesen együtt leszel a lelkitársaddal, akkor mindig a szíved mélyén lévő belső hangra figyelsz. Csak így lehetséges a legzökkenőmentesebben átvészelni a találkozás izgalmait. S a legfontosabb magad is rájöttél, amire rá kell jönnöd, s tanulni fogsz, s tőled is fog tanulni a lelkitársad, s így lesztek egy boldog család.


Utóirat: Aki tudja milyen rossz érzés, az ha más a lelkitársánál lehet már, de még Ő nem, az tudja miben szenvedek, amikor más már a lelkitársa karjainak ölelésében pihenhet. Ekkor elég sokszor nem tudom magamat megfékezni, úgyis lehet mondani, hogy belül úgy sírók, ami a környezetem alaposan észrevehetne, s megérthetné amit azok lelkitársak tudnak, akik felvállalták egymást, de ekkor jobb ha velem együtt imádkoznak, és hálát adnak, ha megkérhetném ezt tegyétek...

2010.10.28. 19:05

Estefelé megkaphatod a folytatást, de jobban tennéd, ha a lelkitársaddal beszélnéd meg személyesen, mivel így támadási lehetőségeknek vagyok kitéve. Ha adnák egy elérhetőséget, tudom biztosan képtelen lennél felhívni, mivel még magadban sem hiszel, csak tervezgetel. Nem rosszak az elképzeléseid, csak éppen a legfontosabb meg kellene tenned, ha érzel magadban annyi erőt. Kiváncsi lennék, fel mernéd-e hívni a következő számot: +36-70/350-3188, a választ sajnos jól tudom. Segítek, ahogyan közvetítve segíthetek, de ahhoz a lelkitársaddal történő személyes megbeszélés segíthetne legjobban. Egyszerű felhívód, megkeresed, s észre sem veszed, hogy már a karjai között pihenhetsz személyesen is. Ezt jól tudom, mivel ha tényleg aranyszintes a lelkitársad, akkor mitől félsz leginkább. A félelmek aggodalmat és az ellentétes pólust táplálják, rajta ez egy újabb lehetőség, a folytatást pedig megkaphatod akár a lelkitársadtól személyesen is. Hívd fel, írj neki, s küldjed magadat hozzá, mivel őhozzá tartozol. Ne azzal foglalkozzál, hogy megvan a jegygyűrűitek nálad, azt hordani is kellene. Ne azzal foglalkozzál, mit mondanak az irigyek a kapcsolatotokra, őnekik is lehetőségük volt, de nem éltek vele, amivel pedig éltek, s ha meg nem térnek, akkor tudod te is a következményeket. Ha tényleg aranyszinten van a lelkitársad, mint állítottad a segítségkérő álmomban, akkor szinte minden cselekedetét az ima, a hála és az megfontolt bölcsesség jellemzi. Ez nem az Ő érdeme, Ő csak elfogadta azt a segítséget, amelyet bármelyikünk megkaphatna ha odafigyelne a szíve mélyén rejtőző belső hangra, s követné kételkedés, aggodalom nélkül azt a csendes belső szívhangot.


Tisztelt, aki belejöttél az álmomba segítséget kérni!

Bizonyára megbeszélted a lelkitársaddal, miben szeretne először látni. Akikről tudom, azok az egyrészest tartják megfelelőnek, és legőszintébbnek. A színösszeállítása általában változó, a jegyesegyetlenemtől fehér-világoskéket kértem, tőled nem tudom melyik formában kérte a lelkitársad. Aztán jöttél a magassarkúval, tudod kérlek azzal csak ártasz a lelkitársi kapcsolatodnak, ha azzal foglalkozol. Én személy szerint sajnálom azokat a hölgyeket, akik magassarkúban próbálják a szeretetet megfogni. Nem az a lényeg, hogy mennyire magas, hanem az, hogy kényelmes és hozzáférhető legyen. Remélem érted miért mondom ezt néked. A másik vagy inkább harmadik dolog, mindig a lelkitársadnak a szemét nézzed, figyeljed, akkor könnyebben vagy képes egymásra figyelni. Ne feledd a szem a lélek tükre! Következő amit fel szoktak rakni kérdést, lehethogy már te is voltál hasonló találkozón. Sokak úgy gondolják, hogy az egységet nem lehet létrehozni, ezért sokan még amikor ott van a szemük előtt a lehetőség, akkor is azon gondolkodnak, mit fog szólni a lelkitársam, ha nem felelek meg neki. Ha eddig figyeltél, tudhatnád mindannyiunknak van hibája, de hogy nem felelnek meg a lelkitársak egymásnak az képtelenség, mivel egymásért egymásnak egymás között ... Remélem érted, s akkor megérted egyedüli akadály kettőtök személyes találkozója, az aggodalmaskodó kételkedésetek. Nincs értelme kételkedni, majd te is rájössz. Lesznek helyzetek, amikor csak közösen lesztek képesek együttes ráhagyatkozással megtenni. S még engedelmeddel szeretnék közvetítve segíteni a következőképpen: Feltesszük, hogy hozzám is megérkezik a jegyesegyetlenem ezüst szinten, ahová tegyük fel újból felkapaszkodott, s remélem segíthetek ezzel számotokra. Van még valami, egymásra való teljes ráhagyatkozás, ezt csak akkor tudjátok megtenni, ha a szerelmi szeretetek szeretve szeretet a szeretetben.

2010.11.01. 14:48

Estéig elgondolkozhatsz a következőkön:
- Ha magad ellen teszel a lelkitársad ellen teszel először, így minden egyes késlekedés a lelkitársad ellen szól. Nincs olyan, hogy amazok nem engedték, ha lenne benned akkora elszántság akkor már a lelkitársaddal személyesen megbeszélhettél volna mindent.
- Ha tisztában vagy a lelkitársad szintjével, miért nem törekedsz arra az erkölcsi morális szint felé? Megjegyzendő a támadásokat magad kényszeríted ki a lelkitársad ellen, leginkább azzal, ha hallgatsz, nem írsz neki, nem hívód fel, nem engeded, hogy felhívjon, s a legfontosabb amire már szerintem magad is rájöhettél a férfi lelkitársad jobb oldalán egyetlen esetben lehetnél, ha teljes egységben lennél minden fronton vele, akkor pedig nem is akarsz a jobboldalán lenni, mivel  "Minden gondomat az Úrra vetem, az Úr Jézus Krisztus áll a jobbomon, meg nem inoghatok,"
- Ha tudod, hogy miben szeretne látni személyesen, amikor felvállaljátok személyesen is az egységeteket, akkor egyetlen kérdés, melyet nem nekem kellene feltennem: Miért nem úgy öltözködöl a hét minden napján? Bocs, ezt nem hagyhattam ki, mert ezzel már elég útmutatást adtam közvetítvén.
- S szerintem a végére hagytam a legszebbet, képtelen az ember lelkitársán kivül más személyt lelkitársaként beállítani, mivel ez egy olyan csodálatos titok, aminek a felszínét tekintve is rájöhetnél a lelkitársad a te lelkitársad, ezért ha más lelkitársát akarod elvenni, képtelen leszel boldog családban élni.

Még valami, elégedj meg annyival, hogy a lelkitársad mellett, a karjai között pihenhetsz, a lelkitársad ölében ülhetsz, s a lelkitársadat így látogassad álmában, a többi egyes-egyedül rátok tartozik.Mint igértem, folytatom, ismered a mérleg működését, képes vagy megérteni a kegyelmi szeretet csodálatos ajándékát? Akkor ha megengeded, amit látsz az mögé lássál, amit nézel azt figyelve értsd meg, s amit hallasz a szíved mélyéről, azt a halk belső hangot, próbálj meg aszerint többet nem tenni sem magad, sem lelkitársad ellen. Most gondolom, érezve tudom, hogy eleged lehet az erkölcsi morálra való figyelmeztetéseimből. Már magad is észlelhetted ez a NOVEMBER  nem olyan, mint az előzőek... Még alig telt el pár napocska, s láthatod egyetlen út az igaz, egyetlen igazság van, ami élet, ... Nézd, figyeld, láss és cselekedj a szíved belső hangjának megfelelően. Oktathatnálak arról, hogy mi lehet a teljes lelkitársi egység, de ez olyan titok, amire ha megadatik, rájöhetsz. Mint mondtam segítek, s itt a legnagyobb segítségem, remélem megérted, a mérleg működését, bár ha eddig értetted volna, akkor már személyesen a lelkitársad ölelő karjaiban pihenhetnél:
http://www.naplom.com/naplo/andre/naplo/2010-11-03*21-11-elott


Akkor elkezdjük, ha eddig képtelen voltál odamenni a lelkitársad szerető ölelő karjai közé, mert csak a kifogásokat kerested magadban: Tudod ezeket: - Mit fog szólni, ha nem azt kapja amire számított?; Mit fog szólni, ha képtelen leszek valamiről beszélni? ; Mit fog szólni, ha hibázok előtte? Megnyugtatlak, ha tényleg azon a aranyszintes, akkor a legfontosabb számára az lesz, hogy segítsen.... Mint mondtam úgy fogom megírni, mintha már a jegyesegyetlenem személyesen is mellettem tartózkodna. Ha megérted, akkor futsz a lelkitársad karjai közé, s nem kételkedve aggódsz olyanon, amit amazok bebeszéltek neked.  Gondold át alaposan, mi a mondandója, s ne a kifogásokat keressed, mert azok akkor is ott vannak,  ha nem keressük őket...
i hetfo - 2010.11.08. 08:08 916 db
i szombat - 2010.11.06. 08:24 916 db
i kedd - 2010.11.02. 18:32 916 db
i vasarnap - 2010.11.07. 11:06 916 db
i szerda - 2010.11.03. 09:10 916 db
i csutortok - 2010.11.04. 13:46 916 db
i pentek - 2010.11.05. 07:52 916 db
Ma újból gmail-re, lajt-ra és root-ra kapok levelet már kora reggel a jegyesegyetlenemtől. Sejtem mi van benne, de valami oknál fogva, lassan és megfontoltan gondolom el azt a képet amit küldött számomra. Gyorsan megíróm a választ, hozzáillesztek számára még több segítséget, mivel tudom, ha ő már képes ennyire összehangoltan gondolkodni, akkor tényleg azt fogja tenni, amit a képben kiolvashat. Én is úgy teszek, ezt pedig már jóideje tudja. Nap folyamán többször elolvasom a levelét, s tudom ha változtat a képen akkor képes lesz megírni. Többször is változtatni fog, mivel az összehangoltan cselekedet többszáz kilométerről, akkor a legcélravezetőbb, ha minden szünetben megnézzük a változásokat. S ő tudja, ha ő változtat, akkor én is változtatok, ha a szívem belső hangja megengedi. Vártam még valamit, de azt még nem kaptam meg, bár ha az összehangolást tökéletesen akarja létrehozni, akkor tényleg még nem szabad azt a valamit elküldeni, mivel nem tudhatja, hogy hogyan fogom lereagálni. Azt pedig, hogy miért nem tudja, egyetlen ok miatt, ez az ok számunkra elég sokszor gátat épített mások által, így estefelé újabb csomagot küldök felé, s várom a válaszát, amire megkapom az elérhetőségét, s a kérdés képes leszek-e felhívni... Itt elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor a rendszerünkben olvasva, próbáljuk megtalálni, merre lehetünk, mit olvasunk éppen. Bizonyára segítene, ha felhívnánk egymást, de ha már eddig eljutunk, akkor valószínűleg egyszerre hívnánk egymást, s tényleg foglaltat jelezne, ha meg nem beszélnénk melyikünk mikor és hogyan.

2010. november 9., kedd

Ma újból gmail-re, lajt-ra és root-ra kapok levelet a jegyesegyetlenemtől. Mai nap megkapom tőle a teljes ruhatárának részletező leírását, s a végére odailleszti tanulni akarok tőled, segíteni akarok neked, csak veled akarok élni. Estefelé megkapja tőlem a választ, s újabb olyan képet küldök neki, amelyből sejti hogyan tudja helyreállítani a kételkedő aggodalmait. Ezenfelül olyat is megkap tőlem, amit már olvashatott, csak éppen nem a megfelelő forráson keresztül juttattam el néki. Mint mondtam akkor, egészítse ki, de a kép alapján rá fog jönni, ha képes megérteni, azaz visszakerülni arra a szintre, ahonnan amazok letaszították.

2010. november 8., hétfő

Ma gmail-re, lajt-ra és root-ra kapok levelet a jegyesegyetlenemtől. Ugyanazokat a leveleket küldi el, egy profilképével és egy tetőtől talpig képével egyetemben. A levelek lényege: Mindent leír, mit érez irántam, hol akar találkozni velem, s értsem meg az érdekemben tették, hogy ennyi ideje nem írhatott nekem. Csak a szívhangra akar figyelni, s velem együtt akarja elolvasni a rendszerünk tagjait. Tanulni akar tőlem, s tanítani is akar, de a lényeg, hogy képes vagyok-e válaszolni a leveleire. Estefelé megíróm neki, amiket küldött képeket, arra ugyanúgy vigyázok, mint amelyek nálam vannak. Úgy gondolom, nekem is egyet legalább küldenem kellene, így előkeresem a fényképezőgépet, és küldök a levelemmel együtt egy képet is. A levelemben idézek a régebbi leveleimből, hogy bizonyosan karjaim között tudhassam, de sajnos újabb verset nem tudok hozzá írni, csak olyant, amely a 946 egyike vagy másika. Úgy küldöm neki, hogy azt is megíróm, nem használok MSN-t, a maroktelefonjaimat, csak akkor képes elérni, ha megadja az elérhetőségét. S úgy döntök, csak onnan küldök neki, ahonnan-ahová kaptam.

2010. november 1., hétfő

2010. november 1.

Általános Webnaplóink:
http://akv.naplom.com (Andre Kriszta Végérvényesen) (5655)
http://a-k-v.blogspot.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul)
http://andre.naplom.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul) (4508)
http://hetfo.naplom.com (Hétfőn  ...)(7720)
http://kedd.naplom.com (Kedden  ..)(7721)
http://szerda.naplom.com (Szerdán  ...)(7722)
http://csutortok.naplom.com (Csütörtökön ...)(7723)
http://pentek.naplom.com (Pénteken  ...)(7724)
http://szombat.naplom.com (Szombaton  ...)(7725)
http://vasarnap.naplom.com (Vasárnap  ...)(7726)
http://andre.wlog.hu ; http://andre.wlog.me (....)

Élet Webnaplóink:
http://akv2.wordpress.com ("Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.")
http://akv0.blogspot.com (Frissülés)
http://andre.eszbonto.hu (Gondolkodó Szemlélődő) (72420)
http://akv1.wordpress.com (Gondolkodtató melankólia)
http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
http://akv0.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)
http://www.andrehu.tar.hu ; http://www.andretar.ini.hu  (Keresztény történetek, bizonyságok)
http://andre.egerblog.info (Közzétett hivatalos levelek)(26)
http://akv.blogol.hu (Misztikai barangolás)
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
http://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
http://segitok.naplom.com; http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)
http://uzenet.naplom.com; http://uzenet.wordpress.com (Üzenet)(6572)

Kutatási Webnaplóink:
http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)
http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://lowoa.blogspot.com (Meglepetés)
http://akv.blog.xfree.hu; akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
http://andre.blogol.hu (Szemezgető - Rövidebb kutatási munkásságom)
http://andre.weblap.net ; http://andre.ingyenblog.hu (Titkok, amelyre ideje hogy fény derüljön)

Oktatási Webnaplóink:
 http://lowoa3721.wordpress.com (Helyreállító történetek)
http://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
http://andrelowoa.blogspot.com (Mesék, mondák)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
Központi honlapjaink:
www.andre.huhttp://andre.hqw.hu ; www.eustar.ini.hu


Élet jellegű honlapjaink:
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)
http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)
http://andre.webcime.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)
http://www.andre.sokoldal.hu (Jogok, parancsolatok, utak)
http://andre.c8.hu ; http://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)

Kutatási és fejlesztési jellegű honlapjaink:
http://akedd.mlap.hu (Alföld)
http://andre.glap.hu ( Andre áttekintője kutatásai segítésére!)
http://andre.szabadszo.hu (Andre Szabad Fóruma)
http://acsutortok.mlap.hu (Dunántúl nyugaton és délen)
http://ahetfo.mlap.hu (Észak-Magyarország, Felvidék)
http://aszerda.mlap.hu (Közép)
http://www.andre.atw.hu (Múzeumok és Gyűjtemények)

Munkáink és Feldolgozásaink tematikájú honlapjaink:
http://www.andre.eoldal.hu  (Áttekintő irodalmi jelleggel)
http://andre.dtsh.hu   (Hírek és programok)
http://andre.naplom.info  (Szabadkereskedelmi övezetek)

Rólunk és környezetünkről tematikájú honlapjaink:
http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)
www.myface.hu/andre (INFO)
www.myface.hu/nkriszta (INFO)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (JEGYESEGYETLENEM)
http://andre.hupont.hu  (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)