2013. május 24., péntek

Tudod hányan bántanak, hányféleképpen bántanak?

Tudod hányan bántanak, hányféleképpen bántanak, a lelki egység az soha se volt  játék, mégis sokatok bemeséli a másiknak azt, ami után oly nehézkesen lehet kikecmeregni onnan ahova taszítanak. Azt az utat legalább hétszer meg kell tenni. Nemrégen találkoztam, az általam legdurvább sértésnek számító bejegyzésekkel, de mit tegyek velük? Jelentsem fel, hogy mekkora tudatlanságuk van, vagy várjam meg, ha megadatik számukra a felismerés, hogy valótlant állítottak be igazságként, mert egyszerűbb volt irigynek lenni arra, amit őnekik is megadatik, csak éppen alázatosan türelemmel kell lenni... remélem érted, mindannyian a Abbánk kezében vagyunk, mindennek oka van, minden eseménynek célja van, az az út, ami Urunkhoz Jézus Krisztushoz vezethet, akinek szeretetének csak kis szeletkéjét érthetjük meg, amíg itt élünk Földkerekségen...
Igazad van, hogy kevesen vannak az engesztelő, böjtölő hálatelt szívű emberek, de nekünk is felelősségünk, hogy minél többen és többen legyünk, akik a mennyeiek ajándéksegítségét és ajándékútját felhasználva adnak és adnak, amíg lehetőségük van eme Földkerekségen!!!

2013. május 23., csütörtök

Nem rohanok, de amit megtapasztalhattam a 98-as körzetben, amiatt az fog látszani, mivel hamarosan odaér, ahol lennem kellene a lelkitársammal, de őt nevemben írt nem tudom hány levéllel elüldözték, neki írt verseimet átírták, stb... így hát a munkatársaim, legalább ők, ne hozzák fel, ha ő itt lenne, akkor más lehetne az adott helyzet. Lehetősége eddig is meg volt adva a jegyesegyetlenemnek, mind a mai pillanatig nem tudott engem se felhívni, se indulni, így akiknek megadatik segítek, azért mert legalább ők lehessenek boldogok a lelkitársukkal, ha megadatik nékik az a mérhetetlen csodának egy szelete Földkerekségen.
Továbbá megkérem akik ismerik a jegyesegyetlenemet, ne bántsák, ne noszogassák, ha majd rájön, hogyan tették lóvá, akkor azon egyének a környezetéből is kikerülhetnek, mivel akit letaszítottak annak, ha megadatik, úgyis felemelhetem, hogy még több egységben lévőnek tudjunk segíteni.

2013. május 9., csütörtök

Andrea tudod mi a különbség a várj meg és az állj meg között?!

Ha érted különbséget, akkor, tudod mit kell tenned, hogy lelkitársadat ne elűzzed távolra tőled, hanem a háta mögül gyere a baloldalára, ahol már régen kellene lenned, ha megadatik nektek. Sokan nem értik meg, erre is tudok mondani példát, van az ismerettségi körömben olyan hölgy is, és úr is, akinek éppen csak annyi dolga lenne, hogy megtegye amit a lelkitársa közös álmaikban bizonyságul tesz, és akkor nem lenne mélyebben, képes lenne rájönni, ha megkeményedett, akkor igénybe kellene venni azokat a lehetőségeket, ami által érzékenyebben válaszolván megtenni azt az utat, ahonnan lelökték, s azokon az akadályokon, amelyek már másodjára, harmadjára ... stb ismerősek átevickélni rajtuk, akár hegy, akár völgy, akár meredek, akár szűk, de az ösvényre visszatalálni lehetséges. Figyeljél kérlek arra, pünkösdig úgyis meglátogat, már megmondott szinte mindent, ami által az egység egységben továbbélhet.

2013. május 3., péntek

Andrea, tegyük fel, hogy találsz egy hasonló egyént, mint Balázs, aki eddig segített, s mikor elbuktál, mert képtelennek tartottad, hogy jegyespárja van. Elküldött a párjához, Brigittához, ő is segített, de elvette amit neki szánva. Ha akarod segítek, s ha elbuksz akkor csak Esztergomba kell elmenned, legalább 4 órát ott töltve elgondolkodni igazolván segítőkészségre való jogosultságodat. Rajtad áll, a körteszttel kell kezdenem, ha megtalálod ezt a leírást, tudod hol találhatsz meg, bár elég sűrűn váltogatom megtalálási helyeimet. Ruhatáradat Brigitta segített átfésülni, így talán újra nem buksz el, s közelebb kerülhetsz lelkitársadhoz, Péterhez. +36-70/316-8989 ; +36-70/9438-111 (ha sms-t küldesz, akkor tudok eszközként segíteni, állítólag a jegyesegyetlenem , aki Kölnben tartózkodik, eddig sem volt képes zárni, csak másokat küldeni maga helyett, addig meg segítek azoknak akik képesek odajönni, és kérni a segítségemet... )