2009. július 24., péntek

Minden lelkitársnak, és akik keresik a lelkitársukat! Férfitársaim vállaljuk az aranyszintet lelkitársunkért és egymásért


2009. július 24 (ez az a nap, amely védőszenthez állnak legközelebb a lelkitársak hölgy tagjai) -augusztus 5 (jegyesegyetlenem nevenapja) között folyamatosan bővítem, ahogyan alakul… Ez nem játék, el fogom mondani, kik azok akik a lelkitársakat próbálják manipulálni. S sajnos erre még büszkék is, de nekünk mindegyiknek meg kell bocsátanunk, hogy bővelkedhessen a lelkitársunkkal kötendő vagy már megkötött házasságunk amíg létezhetünk. Én nem a piramis alján fogom kezdeni, mert akik alul vannak az ellenünk elkövetett támadásokban, azok csupán megtévesztettek!!!!
de előbb:
1. A lelkitársak soha nem mondják, hogy elment a vonat a lelkitársuk nélkül, türelemmel megvárja a lelkitársát, s vele együtt száll fel a vonatra!
2. A lelkitársak sokkal előtte egyek, mint bárki gondolhatná, ha mindkét oldalról elfogadják egymást, akkor soha nem térnek el az adott szavuktól, sőt még őszintébbek lesznek.
3. A lelkitársak egymás mellett a leghatékonyabbak, ha ellenük teszel, majd megfizet az ÉLET.
4. A lelkitársak mindenkor az IGE-ből táplálkoznak, megéreznek mindent többezer kilométerről is a lelkitársukról.
5. A lelkitársak legfőbb ellensége az aggodalmas kételkedés, legfőbb erejük az IGE.
6. A lelkitársak amit megbeszélnek, úgy tesznek, ha valaki másra kényszeríti bármelyiküket akkor bezárkóznak addig amíg meg nem oldják közösen a helyzetet.
7. A lelkitársak türelme a lelkitársa iránt határtalan. Aki mást mond, az közéjük próbálkozik állni.
8. A lelkitársak ellenük elkövetett eseményekhez ritkán kérnek segítséget, mivel tudják csak az nem akar közéjük állni, aki ingyenes szívességből segít.
9. A lelkitársak mindenben közösen döntenek, ha pedig valamelyiket megtévesztették támadnak a SZERETET őszinte alázatos erejével.
10. A lelkitársak bármilyen messziről is hívják lelkitársukat, mivel annyira bíznak egymásban.
11. A lelkitársak egymásnak mindenkor gyónnak, és közösen egymást segítve élnek őszinte igazi szeretetben.
12. A lelkitársak az első személyes héten mindent átadnak a társuknak, mivel számukra sokall magasztosabb cél lebeg a lelki szemeik előtt.
másodszor:
1. A lelkitárs soha nem képes elhagyni a lelkitársát.
2. A lelkitárs-páros bármelyik tagját szívének ellentmondására kényszerítik, annyit érnek el, hogy a másik fél megkeresi a majdnem lelkitársaikat.
3. A lelkitárs soha nem csömöröl meg lelkitársától.
4. Lelkitársak önzetlenségét jobban nem teszi türelmi játékszerré, mert az ÉLET segít nekik a legváratlanabb pillanatban.
5. A lelkitársak türelmének bizonyítása olyan mély, amit nem lehet megakadályozni.
6. Ha lelkitársak ellen tettél magad ellen tettél, mert az ÉLTETŐ ÉLET ellen is tettél.
7. A lelkitársak olyan erkölcsi tisztaságban élnek, ami bárkinek adott mindaddig amíg nem tett egyszerre a lelkitárs-páros ellen.
harmadszor:

1. Pribékeket általában bázeli indíttatású ügyvédek, jogászok, bírók és politikusok fogadnak fel a lelkitársak örökérvényű fogadalma ellen.
2. Viperákat általában hippokráteszi esküt figyelmen  kívül hagyó orvosok fogadnak fel a lelkitársak személyes találkozója ellen.
3. Hiénákat általában barátoknak mutatkozó személyek, illetve ismerősöknek barátai, ismerősei fogadnak fel a lelkitársak békéje ellen.
4. Az előbbi pontokban lévő személyeket neokonok, szabadköművesek és politikai szervezetek fogadják fel az erkölcsi tisztaságban élni akaró személyek ellen. Hogy milyen indítattásból az válogatott tényezők alapján a következők: tudományos kutatásaikat megszerezni akarók, gazdasági okok, politikai okok, stb.
5. Ezek felett pedig áll a BIS és az IMF, amelyek lényegében egyek, a valós vezetője is egy, csak még az álcát megtartják, hogy még sokakat megtévesszenek.