2013. november 23., szombat

A rombolás eszközei

1. Diszkók és klubok
Az emberiség ellenségeinek propagandája óriási hatást gyakorolt a fiatal generációkra. A bűn mesterei tudatosan hajszolják nihilbe, majd a pokolba a jövő magyarságát. Cikksorozatunkban sorra vesszük a sátáni eszközöket, figyelmeztető szándékkal tesszük közzé, ezért megkérjük olvasóinkat, hogy a legtöbb helyre juttassák írásainkat, mert van még lehetőségünk a rendkívül káros folyamatok visszafordítására.
A gyűlölet zsoldjába szegődöttek, zenei téren fejtik ki az egyik legsúlyosabb csapást gyermekeinkre. Olyan zenei produkciókat tálalnak a fogyasztó célközönségnek, ezen belül is az ifjúságnak, melynek romboló hatása rendkívüli. Diszkóknak nevezik azokat az orgiákat, ahol szórakozni kívánnak a fiatalok. A boszorkányszombatok tökéletes és szándékos felelevenítése, amit láthatunk. Alig-ruhában, kábító jellegű szerek okozta önkívületben főlnek bele a boszorkányok kondérjába. Természetellenes viselkedés, perverz szexualitás, fajkeveredés, ugyanis a drogok segítenek levetkőzni a maradék erkölcsiséget is. A nagy mértékben jelen lévő, homoszexuális propaganda is komoly tényezője ezen ördög- imádó szeánszoknak, ahol eltűnnek a nemek, életkorok, minden, egy beteges, pokoli kábítószeres ünnephez mérten. Kihangsúlyozandó a tudatmódosító szerek használata. Ezzel teljes az ördög-imádat. A többségében gyermek korúra ezek elképesztő hatással vannak, sok esetben visszafordíthatatlan a következmény. Súlyos nemi fertőzések, öngyilkosság, depresszió, kábítószer függőség az eredmény. Ez az ára a szórakozni vágyásnak, amit a cion-liberális rendszer kínál.
2. Könyvek
Bár az elmúlt időben erősen visszaesett az olvasottság, a sötét erők ezen a téren is kivetik hálójukat az olvasó közönségre. Megfigyelhető, hogy különféle emblematikus, sátánista jelzésekkel vannak ellátva a könyvkiadók zöme. Kimagasló példa erre az Ulpius Ház nevű, szélsőségesen romboló hatású, felforgató tevékenységet folytató könyvkiadó és terjesztő cég. A könyvesboltok polcain teljes keresztmetszetét megtaláljuk a szabados és erkölcstelen életvitelt propagáló, keresztényellenes, emberellenes förmedvényeknek. Keresztény szellemiségű, pozitív aspektusú, ifjúsági kiadványokkal nyomokban sem találkozunk.Itt érdemes egy pillanatra megállni és kijelenteni, hogy az összes valamirevaló, nevelő célzatú, ifjúsági regényünk a 60-as, 70-es években jelent meg.
Hídfő.net | Rombolás eszközei - Könyv
Napjainkban, elértünk egy olyan szintre, hogy teljesen felesleges bemenni egy könyvesboltnak nevezett szatócsboltba, mert embernek nevezett olvasnivalót nem fogunk találni. Pornográf szeméttel árasztanak el bennünket, elfride jelinekek írnak sorstalannak szánt magyaroknak, kábítószerfüggő pszichológusok jelölnek számunkra életutat.
Hídfő.net | Rombolás eszközei - Könyv
A torzulás odáig fajult, hogy Krisztusi tanításokkal, egyetemes bölcsességekkel, szép mesékkel, kalandos, regényes útmutatásokkal nem lehet feltölteni a könyvesboltok polcait, mert nem lehet eladni!
Hídfő.net | Rombolás eszközei - Könyv
Van ezek helyett sátánizmus, vér, fajtalankodás, természetellenes perverzió, mert ez a cion-liberális demokrácia lényege!

3. Divat
Féktelen világunkban láthatjuk azokat a cseppet sem örvendetes jeleket merre tart megbetegített ifjúságunk. Az önmegvalósítás intézményesített hazugságán felnőtt egy olyan generáció, aki képtelen védekezni az alantasságot nyíltan felmagasztaló erőkkel szemben. A divat is nagy hatással bíró fegyverük. A ruházkodás igényességét és praktikusságát mára szinte teljesen felszámolta az a folyondár, ami az erre hajlamos embereket hatalmába keríti. Felcserélődnek a nemek és eltűnnek az életkorok, mindenki az lesz, ami akar!Illetve, amit neki szánnak a divat-diktátorok!
Érdemes azt is megfigyelni, hogy mindenki vásárol, ki a méregdrága plázákba, ki a pazarló kapitalista országokból behozott árukat kínáló turkálókban. Ettől egy pillanatra boldogok, hosszú távon pedig erkölcsi hulladékok. A szemfényvesztő materializmus humanoidjai.
Hídfő.net | Rombolás eszközei -  DIvat
A divatot szemlélve tapasztalhatjuk az állatias ösztönök megjelenítését, szexista felfogását, kóros elváltozásait. A ruházatok mindegyike kiközvetít egy vélt vagy valós társadalmi rangot. Ezt esetenként ékszerekkel kihangsúlyozzák.
A divat diktál és világot változtat. Mindegy hogy a viselet egészségtelen, kihívó, drága, nemtelen, maszkulin vagy feminin. A lényeg a sorok között van elrejtve. A lényeg itt is az erkölcs sárba tiprása, a bűn kiteljesítése és persze az óriási profit megkaparintása, a cion-liberális demokrácia divatban való megnyilvánulása.


4. Televízió

Úgy látszik mára beérett a vetés. A sötétség erőinek hatalma szinte megkérdőjelezhetetlen. Ezt a minden borzalmat túlszárnyaló agymosást (agyszennyezést) nagyrészt a televíziós befolyással érték el. Mert ez a legolcsóbb szórakozás a profán ember számára. A televízióban, teljes tárháza tetten érhető az egyenesen a pokol bugyraiból jövő manipulációs tevékenységeknek. Bármelyik csatornát vesszük górcső alá, kivétel nélkül az alantas igényeket hivatottak kielégíteni, a meglévő igényeket pedig lezülleszteni. A zenés műsorok, háborús dokumentumok, pornográfia, természetfilmek, vetélkedők és társaik egytől-egyik a tömeg-pszichózis mázai. Már gyermekkorban elkezdődik a fertőzés, majd tovább főzik és puhítják, egészen kozmopolitává, vágóhídi barommá. A demokrácia televíziós férgei mindig új és mindig extrémebb műsorokkal destruálják a nézőt. Még a legalantasabb műsor is kiemelkedő nézettséget produkál. Úgy tűnik, soha nincs lejjebb. A cionizmus demokrácia álarca mögé rejtőzött képviselői terjesztik a trágyadombra sem való vizuális epidémiát, miközben lealjasítják és kiírtják az ember szépre, jóra, igazra való igényét. Enélkül az igény nélkül pedig a morális fenntartásaink is megbomlanak, ember embernek a farkasa lesz.

5. Videójátékok

Gyermekeinkre óriási hatást gyakorló videójátékokat sem hagyhatjuk ki sorozatunkból. Mivel széles réteget érintenek, befolyásuk igen jelentős. Kétségtelen, hogy vannak kimagasló grafikájú, jó történettel ellátott darabok, de többségük vulgáris, közönséges,pusztán az erőszak naturalista megjelenítésével operál. Célul pusztán a erőszak terjesztését tűzték ki, de fellelhetőek bennük komoly véleményformáló utalások is, sajnos ezek negatív hatása is megmutatkozik gyermekeinkben. Sajnálatos módon, ad libitum, minden korosztály talál magának megfelelő játékot és közben nem veszi észre, hogy éppen vele játszanak a ciondemokrata helytartók. Egy manapság népszerű sorozatban például autót rabolhatunk, prostituáltakhoz szaladgálhatunk, rendőrt verhetünk vagy akár ölhetünk, gyakorlatilag bármit szabad. Egy megint másikban egy ősi civilizációt radírozhatunk le a térképről, azzal az indokkal, hogy útjában áll, "el akarja pusztítani" az új világ értékeit. Természetesen egymást érik a kimutatások, hogy a videójátékok ma épp nem hatnak a személyiségfejlődésre, holnap már az ellenkezőjét olvashatjuk. Ez bizony nem más, mint a jelenleg regnáló életellenes uradalom tudatos megtévesztési stratégiája. Ma ezt hallod, holnap azt, ma ez a helyes, holnap az a helyes. Az ember összekeveredik, eltéved, és akkor csapnak le rá az árnyékban rejtőző liberális mázzal magukat bekent ördögi teremtmények, amikor az embert a legnagyobb kételkedés súlytja. Nem szabad engednünk a kísértésnek, bármilyen gyengének is érezzük magunkat.6. Gyermekjátékok
Gyermekeinknek szánt játékokra is nagy gondot fordít a szélsőséges, szabadkőműves befolyás alatt álló, erre szakosodott iparág. A mellékelt fotográfiákon jól látható a beteges és torz ábrázolási forma, a természetellenes színek, a perverz jelleg. Szinte minden játék abban a kegyben részesül, hogy rábiggyesztik a gyártók a sárga csillagot. Hatágú, nyolcágú, teljesen mindegy.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 6. - GyermekjátékokKedvenc helytartóink gondoskodnak róla, hogy egy kisgyerek se maradjon sárga csillag adag nélkül, hogy aztán 16 évesen már teljes lelkesedéssel menjenek zsidónak öltözve tüntetni a cionista érdekekért.
A játékok melyek még felnőtt ember számára is ijesztőek lehetnek, túlzás nélkül nevezhetjük ezeket torz termékeknek, ami a tűzre valók. A gyermekek vizuális érzékeit teszik tönkre és megtámadják a központi idegrendszert. Már gyermekkorban megkezdődik a tönkretétel, az értékek elértéktelenítése. Érdemes egy pillantást vetni a példa kedvéért a képen látható gyermek zongorára, ahol a "rap" (értékelhetetlen makogás) és "diszkó" opciókat is be tud kapcsolni gyermekünk.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 6. - GyermekjátékokEltorzult arcú pónik (???) kisminkelt szemmel és színes hajjal, már csak a szivárvány hiányzik...
Hídfő.net | A rombolás eszközei 6. - GyermekjátékokAz elmaradhatatlan "rap" opció, hogy gyermekeinket már korán az afro amerikai "értékeket" közvetítő "kúltúra" imádatára neveljük. Ki tudja, hátha örülünk majd egy néger-magyar unokának.
A gyomorforgató és kétséget kizáróan nagyon fertőző termékek mind a cion-liberalizmus kifakadt fekélyei. Ezek bizony forró szikéért kiáltanak.

7. Szekták
Sorozatunk újabb epizódjában a minden túlzás nélkül inkvizíció elé való szektákat elemezzük. A demokrácia álságos leple alatt olyan kuruzslók és eszementek terjesztik az igét, hogy a purgatórium összes lángja is nehezen fogja jobb belátásra bírni az eltévelyedetteket. Kijelenthetjük, hogy az összes szekta kivétel nélkül káros hatással van tagjaira anyagi és lelki értelemben is. Ezek negatív hatása többnyire visszafordíthatatlan. Számos nyilvánosság elé került esetről tudunk és minden ezzel kapcsolatos anyagot fellapoztunk. A szekta tagok kilépés után depresszív hajlamokat, dührohamokat, pánik rohamot produkáltak. Sok esetben ez öngyilkosságba torkollott. A lélekgyilkos szekták olyan tömeg-pszichózist és tömeg-szuggesztiót alkalmaznak, ami komoly reakciókat vált ki. A sarlatánság pedig nem képes arra, hogy ezt kezelje, de tulajdonképpen nem is éreznek felelősséget tagjaik iránt. Így a gyönge lélek nem menekül, áldozatul esik tévelygésének.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 7. - SzektákE kiadvány szerint tehát Magyarországon Jehova Királyságára a legjobb példa egy néger család. Nyilván, hiszen őslakosok. Vagy azok lesznek?
A Jehova Tanúi például 99 nyelven, 250 millió példányban terjesztik romboló üzenetekkel ellátott brosúráikat. Mivel egy igen veszélyes antiszociális szektáról beszélünk, nem árt az óvatosság. Ugyanilyen hatalma van a politikai erőt is képviselő Hit Gyülekezetének is. Követőik népes táborát minduntalan mozgósítják, ha Izrael érdekeiről van szó. Egyértelmű cionista befolyás alatt állnak, tagjaik indulati alapokon beszervezett lények, vezetőik pedig az üzleti szférából érkezett prédikátorok. A Hit Gyülekezet minden szeánszán a fajok keveredésére, a rasszizmus elítélésére buzdítja híveit. Persze az ő rasszizmusukkal semmi probléma.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 7. - SzektákJellemzően klasszikus keresztényi elemeket felhasználva próbálnak meg becsalogatni, Bibliára, Istenre hivatkozva, hogy később aztán elővegyék a torz szellemiséget.
A szekták legnagyobb fegyvere, mellyel minden esetben operálnak, hogy a valóságtól teljesen elrugaszkodott tételeket erőltetnek rá a követőkre (nem fizikai hanem erőszakkal, hanem érzelmi erőszakkal). Az igazságokkal vegyesen adagolt abszurd tartalmak a követőket a valóságtól elszakítják. Mivel ezek után a társadalmon kívülinek érzik magukat, megkezdődik a bezárkózásuk, és a szekta kérlelhetetlenül bekebelezte őket. Barátságokat és családokat szakítva szét sok esetben.
A szekták legjava mögött azonban az esetek nagy többségében megélhetés, vagyonszerzés áll. Elég ha egy szekta alapító 50 vagy 100 követőt talál, belőlük már szépen meg lehet élni. A szekták java teljesen elmebeteg ötletekkel áll elő. Keresztény kultúrkör révén túlnyomóan valamilyen keresztény alapokon nyugvó hókuszpókuszt ötölnek ki, vegyítve a világkultúra elemeivel, szcientológiával, UFO dolgokkal, szabadkőműves elemekkel. Legtöbb esetben pedig mindez kiegészül valamilyen kereskedelmi tevékenységgel, piramis szervezettel, kozmetikumokkal, vagy természetes táplálék kereskedéssel. Nagyobb szervezetek esetében saját termékek forgalmazásával.
A megfelelő cionista háttérrel rendelkező szekták sok ezer tagra tudják feltornászni magukat, de a szekták döntő többsége kicsi, valamelyik utcavégén rejtőzködő házikó senkinek sem feltűnő szobájában élősködik a "beavatottakon".
A szekták jellege elmehet morbid, szélsőségesen abnormális irányba is, úgynevezett sátánista gyülekezetek is léteznek. Itt főleg a szexorgiáké a főszerep, de a kannibalizmus sem ritka ezen a területen. A szekták öntörvényűek, többnyire kívülállóknak tartják magukat. Ahogy látjuk, igen veszélyes tevékenységet folytatnak, sokszor tragédiába végződőt. Ezért az elkövetkező népiszocialista vezetés feladatának érzi hogy végérvényes megoldást találjon a szekta-kérdésre. Addig is figyelmeztéssék szeretteiket, ha egy ilyen szekta ki akara vetni rájuk a hálóját, hogy miféle alantas hajlamokkal rendelkező csoportulások ezek.8. Magazinok, napilapok
Demokrata disznóólunkban mindenféle olvasnivalóval látnak el bennünket Cion bölcsei. Elég egy pillantást vetni az újságos standra, máris meggyőző érveket kapunk azt illetően kik tartják kezükben a nyomtatott sajtót. Vegytiszta sátánizmus ez, árnyalatok nélkül. Minden lap az emberi minőség lealjasítását tűzte ki céljául,természetesen a fent említett körökből érkező utasítást maradéktalanul végrehajtva. A bulvárlapokon nem lehet csodálkozni, de éppenséggel a magukat polgári lapoknak aposztrofáló, szellemi (vég)termékek sem maradnak le tőlük, talán csak egy orrhosszal.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 8. - NapilapokKomolyabbnál komolyabb témákról olvashatunk, ma pl. Kohn határolódott el Grüntől, holnap lehet hogy Grün határolódik el Kohntól, az izgalmak a tetőfokára hágnak!
Ha vetünk egy pillantást a mellékelt stand-képre, elkönyvelhetjük a tényt, hogy a lapokat szemlélve, a fotó akár Izraelben is készülhetett volna, hiszen az összes lapban zsidók szerepelnek. De a kép Magyarországon készült, az újságok magyar nyelven íródtak, magyaroknak szánva. Tudatmódosítás céljából. Meglepő, de érthető, hogy a bulvárszemetet aprópénzért árulják, sok esetben DVD-melléklettel, hogy minél többekhez eljusson. A hirdetésekből és reklámokból bezsebelt pénzeken túl, a sok elbutított ember az igazi profit.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 8. - NapilapokA polgári (zsidó) Magyar Nemzet nevű napilap példánya. Egyik oldalon a pápa képe látható, mellette a züllést és kábítószereket dicsőítő rock zenekar reklámja. Gratulálunk!
Napjainkra, elértük azt a szintet, hogy nem érdemes semmiféle újságot vásárolnunk, mert nincsen olyan, amely normális és ép emberhez szólna. A pornográfia, fajtalanság, erkölcstelenség, züllés és munkakerülés propagálásán kívül másról nem esik bennük szó. Ez a sátáni felbujtás egyértelműen azokhoz az erőkhöz köthető, akik Magyarország megszállásán munkálkodnak. A népiszocialista életminőség nem fogja igényelni az ilyen rákkeltő kiadványokat.


9. Színház

A rombolás és pusztítás erői a színházat is uralják, nem meglepő módon. Szórakoztatás és népművelés címen emberellenes, családellenes, istenkáromló produkciókat zúdítanak a célközönségre. Élen jár ebben a most is hegemóniát élvező kultúrzsidó, homoszexuális színházigazgató (korábban a Nemzeti Színház prominense) Alföldi Róbert. Rendezői "minőségét" a homoszexualitás felmagasztalásai, színpadra vitt szexorgiák jellemezték. Megemlíthetjük a sötét erők egyik fellegvárának számító Mikroszkóp Színpadot is. A korábban adócsalásért elmarasztalt, Sas József nevével fémjelzett színház nyílt szócsöve a cionista érdekek megjelenítésének. A gyűlöletkeltés non plus ultrája. Szuggesztív előadásmód közben rejtett üzenetek megjelenítése, nosztalgia ébresztése, közvetlen és személyes kapcsolat kialakítása a publikummal. Emögött ott állnak hadrendben a gyűlölet prófétái.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 9. - SzínházEgy "modern" családszemlélet zenés irodalmi est keretein belül. Hiszen miért is ne lehetne szerintük egy gyereknek két apja?
A XX. század elején-közepén erősebb volt befolyásuk, mivel a televízióé lett mára a főszerep, azért alábecsülni sem lehet tevékenységüket. Az irodalmi estek néven futtatott gyűlöletkeltés is nagy károkat okoz, mivel cionista hírverésre használják fel a magyar irodalom kincsesházát. Az összes színház bűzlik az álságos, humanista ragálytól, attól a siserehadtól, ami teljes egészében lefedi a kultúra ezen szeletét. Magyar darabok egyáltalán nincsenek, ezeket gyakorlatilag száműzték. A műsorra tűzött darabok gerincét a holokausztozás, istenkáromlás és pornográfia alkotja. Liberalizmustól fertőzött jelenünkre ismerünk a színpadról. Úgy tűnik a szabadkőműves forradalom a függöny mögött sikeresen lezajlott.


10. Videóklippek

A fiatalokat megcélzó cionliberális gépezet egyik legfontosabb romboló fegyverét videoklipeknek nevezzük. Már évtizedekkel ezelőtt megkezdték ezek propagálását a televízión keresztül. Később a Viva és Music TV élen járt a jelentős befolyással bíró üzenetek terjesztésében. Napjainkban pedig megszámlálhatatlan televíziós adó sugározza az úgynevezett zenei kisfilmeket. Nem túlzás a bűn melegágyainak nevezni ezeket a förmedvényeket, hiszen a szexorgiák megjelenítése, szodómiára való buzdítás, kábítószerezés népszerűsítése, homoszexualitás sulykolása a fő irányvonaluk. Pszichózis, ami egyenesen az önkívületi őrjöngésig fokozódik - gátlástalan perverzió. Az erőszakos villódzó képsorok között rejtett üzeneteket közvetítenek a fiatalkorúaknak, ők pedig elfogadják a divat diktálta módit.
A videoklipek legtöbbje a tengeren túlról érkezik, ezért a színes bőrűek is gyakori szereplői ezeknek, rendszerint "pozitív" hősei. Menő gengszter rapper, talpig aranyban, egy sikeres élet mintaképe.
Hídfő.net | A rombolás eszközei 10. - Videoklipek
Egy szeretet közvetítő fiatalember egyenesen az USA-ból. Jól látható, hogy az értékrendje tökéletesen illeszkedik a kelet-európaiak vallásos, családcentrikus megközelítéséhez, talán azért is folyott egy jó darabig még a csapból is. Méltán népszerű hőskölteménye, a "P.I.M.P" (=Strici).
Ám a bűnözési statisztikák nem csak szeretetreméltó négereket ismernek. Ezen ún. zenei kisfilmek erőszakos jellegét alábecsülni nem szabad, ártalmas üzenetüket sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Általában a békét és a szeretetet mutatják kifelé a nézőknek, de valójában a külső máz mögött rejtőzik a sátáni lényeg. Az a pusztító erő, amivel kiteljesítik a bűn uralmát. Félelmetes hatalmuk van az ifjúság felett, ami nyugodtan kimondható: már-már megrontásnak minősül. Ugyanis hulladék embereket nevelnek a jövőnek, elkorcsosítják a testet és elmét, ronccsá teszik az egészségesnek induló életet. Morbiddá vált világunk megváltásért könyörög. Az élni akarás és a józan ész pedig törvényen kívül fogja helyezni a boszorkányságnak minősülő, rendkívül kártékony hatással operáló, zenei felforgatókat.
A TV-t kapcsoljuk el ezekről a szennyadókról, ne engedjük, hogy a lassan csöpögő méreg megrontsa szellemünket.


11. Pornográfia

Sorozatunkat talán ezzel kellett volna kezdeni, hiszen a legnagyobb befolyással bíró, a nőket és férfiakat egyaránt szajhákká alacsonyító sötét eszköz ami a legártalmasabb romboló erővé vált. Pornogáfia mindig is létezett, elég csak Babilonra, Egyiptomra, Rómára gondolni. Érdemes utánaolvasni kik indították el az előbb említett birodalmakat a bukás felé, hogy tiszta képet kapjunk. Mert ugyanaz a mindent elpusztítani akaró, világuralomra törő, szélsőséges oligarcha az, aki jelenünket is destruálják a pornográfia ocsmányságával. A céljuk előállítani az ember alatti embert. Mikor egy birodalom szétesik, megsemmisül, megfigyelhető a szabadjára engedett nemiség, a valós rendeltetés mesterséges lealacsonyítása. Nézzünk most a közelmúltra, ám figyelembe véve az antik kultúrák pokolra szállását. A woodstocki zenés-kábítószeres fesztivál volt a szexuális forradalom tetőpontja. Magukat filozófusoknak nevező zsidók henteregtek gátlásaiktól megszabadított lányokkal. Közben félmeztelenül járták a sátán táncát, a mindent eltorzító LSD-mámorban. Eltorzult a valóság is, azóta pedig még torzabb lett.

Fontos tény az is,hogy Magyarország első bordélyházát egy korábban nyúlbőrrel kereskedő zsidó nyitotta. Ide aztán eljárt a magyar arisztokrácia szajhákkal henteregni és elkártyázni a családi vagyont. A kártyaasztalon végül az erkölcs is ottmaradt. Vehetnénk sorra az eseményeket, de ez vég nélküli felsorolás lenne. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy az úgynevezett szexszimbólumok, mint Rachel Wells, Merilyn Monroe, Liz Taylor és társaik egytől-egyig zsidók voltak. Kijelenthetjük, hogy a nemiség pornográf és parázna, állatias megjelenítése is zsidó találmány. Ebben a nők már csak szexuális tárgyakként szerepelnek, férfiak pedig mint fallosszal rendelkező lény. Az európai népek a maguk szintjén használtak bizonyos fokig olyan ruhákat, amik finoman megjelenítették a szexualitást, de ez az erkölcs szabályait nem szegte meg. Népeink táncai is kiközvetítettek egy ilyen irányt, de ez távol esik az erkölcsöt nélkülöző, lealacsonyító megjelenítésen. Betegesen túlfűtött és perverziótól átitatott világunkban arra kell törekednünk, hogy megőrizzük a pozitivitást. A pornográfia züllesztő hazugsága, testi élvezetek felmagasztalása a lelkiek ellenében pedig tévút. Csak a bűn mélységének egy állomását említsük: vannak olyan bordélyházak, ahol állat szobák is vannak. Ettől talán nincs is lejjebb. Szodoma bibliai példája erre vonatkozóan figyelmeztető erejű. Az ilyeneknek pusztulniuk kell, van amire nincsen bocsánat.12. Jövevényszavak

Sajnos van mivel folytatni sorozatunkat. Ebben az epizódban a nyelvünket megbecstelenítő szándékkal terjesztett jövevényszavakról esik szó. A köznyelv ezeket szlengeknek nevezi, hatásuk pedig egyértelműen romboló. Elég csak a cigány és zsidó szavak magyar nyelvbe való beépülését említeni, már láthatjuk tragikus erejüket. A fiatalok a magyar nyelvet megerőszakoló, elcsúfító szófordulatokat alkalmaznak, észre sem véve a vétséget, hiszen már beépült a köztudatba. Természetessé válik a természetellenes. A helyreigazítás pedig anakronisztikus ábrándnak van bélyegezve. Angolszász elemekkel és az előbb említett két etnikum koránt sem helyeselhető betolakodásával, magyar nyelvünk lassan érthetetlenné válik az ifjú generációk számára. A jelenkori, irodalmi értékeket nélkülöző, oktató jelleggel útjukra bocsájtott kiadványok is beálltak a züllesztők sorába. Fenekestől forgatják fel a rend fontos alkotóelemét, a magyar nyelvet. Valószínűleg tudatosan előkészített művelet része, mert a negatív erejű, folyamatosan destruáló, nyelvi leépítésnek gátat nem szab senki. Az új nyelvújítók a szabadkőműves páholyok megbecsült tagjai, hatáskörük pedig a felforgatás, a magyar nyelv ősi erejének tönkretétele. Ahogy korábban az eszperantós elmebetegséget is a világra szabadították. Így ügetnek szamárháton az Olümposzra, az új Jeruzsálembe, szabadkőműves háromszöggel a kezükben. Nekünk mindenáron óvnunk és védenünk kell örökségünket, a magyar nyelvünket. Törekedjünk a szép magyar nyelv használatára és ápolására. Ha elhajlásokat tapasztalunk, ne legyünk restek kijavítani azt aki jövevényszót használ, és figyelmeztetni.Balassa Viktor